Те призоваха за повече права и по-голям дял възобновяеми енергийни източници

Момиченце посреща Rainbow Warrior във Варна

Граждани и представители на дребния бизнес настояха за децентрализация на енергийната система в полза на отделните хора, общности, квартали, общини. Те поискаха да се въведе ясна и стабилна законова рамка, която да регламентира правата на хората сами да произвеждат, консумират и продават енергия от възобновяеми източници.

Искането си те отправиха във Варна от борда на легендарния ветроход на “Грийнпийс” Rainbow Warrior. Корабът е в България като част от европейския тур “Заедно за климата” на екологичната организация. Неговата цел е да даде ход на категорични мерки за справяне с климатичната криза в национален и европейски план и конкретни цели за преминаване към възобновяеми енергийни източници до 2030 г. Също така енергийната системата да се децентрализира, чрез активно включване на хората.

Тодор Тонев от Асоциацията на българските черноморските общини обобщи, че е крайно време в законодателството “да се въведе понятието “потребител-производител”, което да регламентира статута на хората, които са инсталирали или биха желали да инсталират системи за производство на енергия от възобновяеми източници в имотите си”. Той допълни, че общини като Варна също имат голям потенциал да използват възобновяема енергия, например с фотоволтаици на покривите си, и така да спестят огромни разходи.

Илиян Илиев, който също е поставил подобна инсталация в дома си, допълни, че “е необходимо да се въведат и понятията “нетно отчитане” и “виртуално нетно отчитане”. Така с въвеждането на тези три понятия в нормативната уредба би се поставила стабилна основа, която освобождава хората от вменената бюрократична тежест лично да се отчитат всеки месец, всяко тримесечие и да плащат по-високи данъци и такси.

“Потребител-производител” (prosumer от английски) са хората, които произвеждат енергия за собствени нужди, а излишъка продават, връщайки го обратно в мрежата и повишавайки сигурността ѝ.

Rainbow Warrior акостира във Варна

Нетното отчитане предвижда към сметките на тези хора да се смята само разликата от консумираното и продаденото за дълъг период, например на годишна база. Тоест, ако през лятото произведената енергия няколко месеца е била в повече и потребител-производителят е продавал излишъка през мрежата, а зимните месеци е черпил повече от нея, за да покрие нуждите си, то изравняването да се случва за разликата през целия период.

Виртуалното отчитане пък се отнася за случаи, когато човек живее например в апартамент в града, но има и къща на село, където има ВЕИ инсталация. В апартамента човекът черпи енергия от мрежата и сметките му растат, но в къщата потребление няма – само производство на енергия. Ако двете партиди се обединят, това позволява да се смята разликата от двата имота.

“В Европа тази практика вече е широко разпространена. Например в Гърция все повече хора, общности и дори общини инвестират в системи за възобновяема енергия. Там правителството и разпределителните дружества насърчават тази тенденция, като облекчават процедурите от административна и техническа гледна точка”, обясни Игнасио Наваро, координатор на проекта “Европейски енергиен преход” на “Грийнпийс”.

В дискусията участваха още Живка Железова от Съюза на европейските производители на зелена енергия, Колю Орешков от Центъра за енергийни решения, както и Меглена Антонова и Деница Петрова от екипа на “Грийнпийс” – България. Участниците се обединиха около тезата, че планираните отказ от въглищата и справедлив преход към възобновяеми енергийни източници са крайно необходими за страната и за справянето с климатичната криза. Що се отнася до децентрализацията на енергийната система, тя ще направи системата много по-стабилна, ще намали загубите по трасето и ще подсили енергийната независимост на България.

Активисти на „Грийнпийс“ изрисуваха слънце на Морската гара във Варна. Те настояха за енергиен преход към възобновяеми източници и децентрализация на енергийната система.

Активисти на „Грийнпийс“, доброволци и посетители подкрепиха инициативата със светлинна акция вечерта преди дискусията. Те „изрисуваха“ слънце с фенери на Морската гара във Варна, което символизира прехода от въглища към възобновяеми енергийни източници и децентрализацията на енергийната система.