Исканията си те заявиха по време на престоя на легендарния ветроход Rainbow Warrior в България

Активисти и доброволци на „Грийнпийс“ изрисуваха слънце със светлина като символ на децентрализацията на енергийната система, чрез активно включване на гражданите.

Десетки граждани, активисти, учени, предприемачи и експерти в сферата на енергетиката бяха активни участници в програмата на ветрохода на „Грийнпийс“ Rainbow Warrior в България между 3 и 9 юни. Те настояха за предприемане на конкретни мерки за справяне с климатичната криза и залагане на категорични планове за отказ от въглищата за производство на енергия до 2030 г. Също така и те се обединиха за децентрализация на енергийната система чрез активно включване на гражданите.

По време на едноседмичния престой на Rainbow Warrior в България, 2500 души и десетки журналисти посетиха събитията от програмата, за да се запознаят с кораба и исканията на активистите и гражданите. Събитията от програмата нямаше да се случат без помощта от доброволците на „Грийнпийс“. В организацията се включиха близо 90 души от цялата страна.

Идването на кораба в страната е част от европейския тур „Заедно за климата“ на екологичната организация. За една седмица в България се състояха дискусия за ролята на гражданите в енергийната система на страната, обучение за производство и потребление на соларна енергия, форум за енергийни решения, отворени врати на кораба, прожекции на документални филми и още други събития.

„България разчита основно на въглища за производство на енергия. Те, както и останалите изкопаеми горива, са един от основните източници на парникови газове и други вредни емисии, пряко подклаждащи климатичните промени и вредящи на околната среда и човешкото здраве. За разлика от много европейски държави, България няма изготвен план за отказ от въглищата и за справедлив енергиен преход. Страната ни изостава драстично и във въвеждането на новите енергийни решения, които ще спомогнат за справянето с климатичната криза,“ коментира Деница Петрова, ръководител на „Грийнпийс“ – България.

Ветроходът Rainbow Warrior плава между Варна и Бургас. Преходът от мъгла и тъмнина към слънце е символ на енергийния преход от изкопаеми горива към възобновяеми източници.

Климатичните промени са факт, а Европа е от ключово значение и трябва да даде категоричен тласък на действията за справянето с този проблем. Специалният доклад на ООН за глобалното затопляне от 1,5 градуса прогнозира, че имаме по-малко от 12 години, за да ограничим климатичната катастрофа, която може да потопи цели региони или да ги превърне в пустини, ако не бъдат предприети спешни мерки.

По време на дискусията във Варна за ролята на обществото  в енергийната система на страната граждани и представители на дребния бизнес настояха за децентрализация на енергийната система в полза на отделните хора, общности, квартали, общини. Те поискаха да се въведе ясна и стабилна законова рамка, която да регламентира правата на хората сами да произвеждат, консумират и продават енергия от възобновяеми източници.
Въпреки изпратените покани, представители на Министерството на енергетиката, КЕВР, ЕСО и Парламентарната комисия по енергетика не дойдоха на събитието. Целта на дискусията беше реален диалог между всички заинтересовани страни, но той така и не се осъществи.

Конкретните предложения бяха за въвеждане на три понятия, които да бъдат основа на стабилна законова рамка и намаляване на административната тежест върху гражданите. “Потребител-производител”, което да регламентира статута на хората, които са инсталирали или биха желали да инсталират системи за производство за собствено ползване на енергия от възобновяеми източници в имотите си.
“Нетно отчитане” предвижда към сметките на тези хора да се смята само разликата от консумираното и продаденото за дълъг период, например на годишна база. Тоест, ако през лятото произведената енергия няколко месеца е била в повече и потребител-производителят е продавал излишъка през мрежата, а зимните месеци е черпил повече от нея, за да покрие нуждите си, то изравняването да се случва за разликата през целия период.
“Виртуално отчитане” пък се отнася за случаи, когато човек живее например в апартамент в града, но има и къща на село, където има ВЕИ инсталация. В апартамента човекът черпи енергия от мрежата и сметките му растат, но в къщата потребление няма – само производство на енергия. Ако двете партиди се обединят, това позволява да се смята разликата от двата имота.

Исканията си гражданите и активистите на “Грийнпийс” подкрепиха със светлинна акция на Морската гара във Варна.

Във форума за енергийни решения в Бургас се включиха изобретатели, учени, предприемачи и ученици. Те представиха проекти за производство на соларна енергия, за предимствата и приложенията  на енергията от водород, проекти за интелигентен соларен град и пасивни къщи, работещо самоделно електрическо колело със соларни панели, разработено от ученици.

Ветроходът в момента плава към Гърция – третата спирка от тура след България и Румъния. Следват Италия и Испания, а след това турът продължава на север.

Момиченце посреща Rainbow Warrior във Варна

Отворени врати на ветрохода Rainbow Warrior.

Деца гледат пиесата „Прахоляшка в Черното кралство“ по време на отворените врати на ветрохода Rainbow Warrior във Варна.

Доброволци черпят посетителите със скрежина по време на отворените врати на ветрохода Rainbow Warrior. Машината работи на соларна енергия.

Ученически иновационен лагер. Представяне на разработените проекти.

Дискусия за ролята на гражданите в енергийната система