ЕП обяви извънредно положение за климата дни преди Конференцията

Climate Emergency Action at Laguna de Aculeo in Chile. © Martin Katz / Greenpeace
Активистка на „Грийнпийс“ в пресъхналото езеро Лагуна де Акулео.
© Martin Katz / Greenpeace © Martin Katz / Greenpeace

Двадесет и петата Конференция на ООН за изменението на климата (COP25) започва в понеделник, 2 декември в Мадрид. Тя ще даде възможност на световните лидери да покажат с реални действия, че могат да се справят с научно доказания проблем с климата.

За да се случи това и да се гарантират човешките права на милиарди хора, е необходимо лидерите да финализират Правилата за прилагане на Парижкото споразумение за климата и да ограничат повишаването на световната температура до 1,5° C.

“Грийнпийс” настоява световните лидери:

  • да повишат целите си за справяне с климатичната криза и така да положат амбициозна основа за предаването в ООН на национално определените приноси през 2020 г.;
  • да гарантират, че цената за преход към възобновяема енергия няма да бъде прехвърлена на хората и че уязвимите общности ще бъдат подкрепени;
  • да гарантират, че няма да оставят задни вратички при финализирането и тълкуването на Правилата за прилагане на Парижкото споразумение, които да застрашат околната среда;
  • да се вслушат в науката и хората, а не да защитават интереса на огромни замърсяващи индустрии.

Амбициозните ангажименти на най-високо ниво трябва да бъдат подкрепени с конкретни планове за действие на национално и регионално ниво, които гарантират социалната и икономическата справедливост на енергийния преход. Начертаването на ясен път към нулевовъглеродна икономика към 2050 г. е важна стъпка в приноса на всяка държава за устойчивото бъдеще на планетата, но и възможност за подобряване на качеството на живот и справяне с проблеми като замърсяването на въздуха, например.

“Това е и възможност за преструктуриране на образованието и подготовката на работници за развитието на диверсифицирана икономика с устойчиви работни места. За България първи стъпки в тази посока биха били включването в платформата „Въгледобивни региони в преход“, визия за увеличаване на дела на енергия от възобновяеми източници като слънце и вятър в Националната програма за климат и енергия, както и децентрализация на енергийната система чрез стимулиране на гражданите да се включат и като производители на енергия,” коментира Десислава Микова, координатор на кампания “Климат и енергия” на “Грийнпийс” – България.

Пълните очаквания и искания на “Грийнпийс” можете да намерите на английски – тук и на български – тук.

На 28 ноември, дни преди началото на Конференцията, Европейският парламент гласува обявяването на извънредно положение за климата и околната среда в Европа и света. Основно изискване на резолюцията е Европейската комисия да гарантира, че всички законодателни и бюджетни предложения напълно съответстват с целта за ограничаването на глобалното затопляне под 1.5 °C.

ЕП прие и отделна резолюция за предстоящата Конференцията на ООН. Основният призив е към ЕС – възможно най-скоро да представи своята стратегия за достигане на климатична неутралност пред ООН. Също така се настоява ЕК да повиши целта за намаляване на парниковите емисии до 55% до 2030 г.

За съжаление, подобни декларации звучат добре, но не са достатъчно амбициозни. Зададената цел от 55% намаляване на емисиите не е достатъчна за ограничаване на затоплянето дори до 2 °C.