Съоръженията не успяха да покрият екологичните изисквания до края на 2019 г.

Средиземноморският офис на „Грийнпийс“ заяви, че затварянето на 5-те електроцентрали е първата стъпка в посока намаляване на замърсяващата енергия и изиска спешно преминаване към чиста и възобновяема енергия.

Турският министър на околната среда и урбанизацията Мурат Курум, съобщи че въглищните централи Kahramanmaraş Afşin A, Kütahya Seyitömer, Kütahya Tunçbilek, Sivas Kangal and  Zonguldak Çatalağzı са затворени напълно, а Manisa Soma е затворила частично. Добави също, че е взето решение да се издаде временно разрешително за дейност на 4 въглищни електроцентрали и необходимите екологични разрешителни за 3 електроцентрали.

След приватизацията на въглищните електроцентрали през 2013 г., те получиха разрешение за отсрочка да покрият екологичните си изисквания до края на 2019 г. През този период, електроцентралите изпускаха токсични газове директно във въздуха в продължение на 6 години, без да покриват екологичните изисквания, като филтриране и системи за пречистване на димните газове. 

В момента, в Турция има 28 действащи въглищни електроцентрали и повече от 40 планирани проекта за изграждане на нови въглищни електроцентрали. Средиземноморският офис на „Грийнпийс“ изиска от министъра на Енергетиката и природните ресурси да преустанови проектите за нови въглищни централи и да инвестира във възобновяеми енергийни източници (ВЕИ), според изготвения план за напускане на въглищата “Quit Coal”.

Юристът на „Грийнпийс“ Дениз Байрам, съобщи:

„Затварянето на 5 въглищни електроцентрали трябва да бъде първата стъпка на Турция в посока излизане от замърсяващата енергия. В началото на 2010 г, десетки въглищни централи, които заплашваха човешкото здраве и околната среда и предизвикваха климатична криза, бяха лицензирани и 2012 г. беше обявена за годината на въглищата. Ние обаче знаем, че потенциалът и ефективността на ВЕИ в Турция, може да замести замърсяващата енергия. Настояваме 2020 г., да бъде годината, в която да се планира излизането от въглищната употреба и зависимост.

Излизането от „мръсната“ енергия изисква осъществяване на справедлив преход в районите с тецове. Трябва да създадем сигурен и безопасен преход и заетост на хилядите работници в мините и централите и да изготвим регионални планове за развитие за излизане от въглищната зависимост. Преходът към нова и по-чиста енергия дава нови възможности за Турция, като създаване на нови работни места в определени райони и напредване в технологиите. Не трябва да закъсняваме, за да се възползваме от тези възможности.“

Преди време, беше подадена молба към министерство на енергетиката и природните ресурси, с искане за затваряне на 15-те въглищни централи. Средиземноморският офис на „Грийнпийс“ направи 24-часово измерване в Kütahya Seyitömer и Tunçbilek през юли и откри, че показателите са 3 пъти по-високи от допустимата норма според изискванията на  Международната здравна организация.

Също така, проучване, свързано с чистотата на въздуха, направено от средиземноморския офис на „Грийнпийс“ през март, 2019 г („The Price of Coal-Powered Power Plants in Afşin“), разкри, че емисиите от електроцентралата в Афсин увеличават риска от инсулт, рак на белия дроб, сърдечни и респираторни заболявания при възрастни и респираторни инфекции при деца. Тези електроцентрали са причинили 17 000 случая на преждевременна смърт, заради замърсяване от частици, по-малки от пясък (PM2,5) и азотен диоксид (NO2).