През последните години финансирането, свързано с изкопаемите горива е в разгара си. Ролята на банки, застрахователни компании и финансови мениджъри като двигатели на климатичните промени е все по-осезаема, но и привлича безпрецедентно внимание.

Докладът Banking on Climate Change посочва 35 частни банки от САЩ, Европа, Китай, Канада и Япония, които са пренасочили общо 2.7 трилиона щатски долара за финансиране на дейности свързани с изкопаеми горива. При това само за четирите години след приемането на Парижкото споразумение (2016-2019).


Източник: доклад Banking on Climate Change, 2020

Актуалната статистика показва, че глобалните банки се провалят грандиозно в отговор на климатичната криза. Нещо повече, противно на всякаква логика те увеличават  финансирането за използване на изкопаеми горива и по този начин нанасят непоправими щети на климата. 

Преходът отвъд финансирането на изкопаемите горива ще изисква от банките да приемат ограничителни политики. Част от тях вече го правят в отговор на натиска да спрат подхранването на климатичната криза, идващ както от обществеността, така и от вътрешни за финансовата система актьори, регулатори и законодатели.  

Познатите ни BNP Paribas, Société Générale, UniCredit, Deutsche Bank са част от класациите, а дали планират да преустановят финансирането на изкопаемите горива?

Научете повече от пълния доклад: https://www.ran.org/bankingonclimatechange2020/