Лабораторията ще е достъпна за всички ученици от специалност „Топлотехника“ на Професионалната гимназията по енергетика и минна промишленост в Перник. В нея те ще се обучават на производство на топлинна енергия от слънцето за целите на битовото и промишленото топлоснабдяване. Соларната лаборатория е изградена по инициатива на „Грийнпийс“ – България. Целта е да се разшири редовната учебна програма със съвременни и екологични технологии.

Откриване на соларна лаборатория в Перник
Ученици от Професионалната гимназията по енергетика и минна промишленост в Перник присъстват на откриването на новата соларна лаборатория в училището. © "Грийнпийс" / Иван Дончев

Перник е един от центровете на въглищната индустрия в България. Дълги години в града се добиват въглища за нуждите на цялата страна. Минната промишленост и въобще въглищната индустрия са неизменна част от историята и облика на града и жителите му.

В днешно време обаче мините са със затихващи функции и откритите им рудници редовно замърсяват въздуха, улиците и домовете в града и района. Местната топлофикация все още не се е ориентирала към истински работещи екологични решения за производство на енергия и засега обсъжданите алтернативи като отпадъци, изкопаем газ или биомаса са със спорни екологични показатели. Същевременно перничани редовно остават без топлоснабдяване.

В града функционират няколко професионални гимназии с технически профил, но нито една от тях не предлага практическо изучаване на екологичните и икономическите предимства на различните видове възобновяеми източници на енергия.

„От няколко години екипът ни работи активно с гражданското общество и институциите в Перник, за да се подобрят условията за живот и развитие в града. Немислимо е в XXI век уютът в домовете ни в студените месеци и топлата вода да ни струват освен високи сметки и ежедневно замърсяване на околната среда. Чистият въздух е основно и неоспоримо човешко право. При наличието на модерни технологии за топлоснабдяване от чисти възобновяеми източници е най-разумно да предпочетем тях. По пътя на трансформацията на енергийната система имаме нужда от добре подготвени специалисти, част от които ще натрупат знания и умения в новооткритата лаборатория,“ заяви Балин Балинов, координатор на кампанията „Енергийни решения“ на „Грийнпийс“ – България.

В лабораторията учениците ще могат да използват три различни системи за преобразуване на слънчевата светлина в топлинна енергия: с плосък термоколектор; с вакуумно-тръбен термоколектор, както и система с фотоволтаични модули. Те ще могат да се наблюдават и използват за реално производство на топла вода. Също така ще могат да се настройват по такъв начин, който позволява сравняване на техните основни параметри, компоненти и начин на работа. В допълнение към това учениците ще могат да правят упражнения, като добавят към системата компенсаторен съд за акумулиране на топлинната енергия, генерирана от собствените преобразуватели. Всички тези процеси ще бъдат изучавани от учениците и впоследствие управлявани от тях под ръководството на преподавателите по време на практическите упражнения.

„ПГЕМП „Христо Ботев“ е най-старото професионално училище в Перник – догодина ни предстои 100-годишнина. Училището има изградени традиции в обучението на ученици от специалност „Топлотехника“ в продължение на 20 години. Сега новите учебни планове позволяват в часовете по разширена професионална подготовка да се изучават предмети, свързани със съвременните технологии за използване на възобновяеми енергийни източници. Новоизградената соларна лаборатория ще даде възможност на нашите възпитаници да усъвършенстват своите компетентности и на практика,“ коментира директорката на ПГЕМП „Христо Ботев“ инж. Соня Николова.

Изграждането на соларната лаборатория е част от кампанията „Енергийни решения“ на „Грийнпийс“ – България. Нейната цел е да осведомява хората за възможностите на възобновяемата енергия като решение на проблемите с промените в климата, замърсяването на околната среда, енергийната бедност и да насърчава политики, които подобряват достъпа до такава енергия. Кампанията е част от глобалната визия на организацията за бъдеще на енергийната система, в което производството на енергия се основава на възобновяеми източници – алтернатива на замърсяващите изкопаеми горива като въглищата и участието на хората в този процес.

Със своето средногодишно количество на слънчево греене от 2150 часа България се нарежда сред най-благодатните държави в Централна и Източна Европа за развитието на фотоволтаичните технологии.

Слънчевата енергия е ключов фактор за трансформацията на енергийната система и прехода от изкопаеми горива към 100% възобновяеми източници за производство на електричество, отопление, охлаждане, както и в транспорта. Тази промяна е заложена в заявените намерения на Европейския съюз за намаляване на количеството парникови газове с най-малко 55% до 2030 г., както и в съдържанието на Парижкото споразумение за климата, обявено през 2015 г. и подкрепено от почти всички държави по света.

Соларни панели на фона на въглищна централа в Германия
Включи се и поискай

Топлина без замърсяване на въздуха и водата и енергийна независимост за хората!

Подпиши петицията сега!