Демонстрацията е вдъхновена от посланието на Международната конфедерация на профсъюзите за екологична и социална справедливост

Прожекция на фасадата на Министерския съвет, 12 октомври 2021 г. С нея активисти на „Грийнпийс“ – България настояха за ясен план за енергийна трансформация с конкретни ангажименти към заетите в сектора и ролята им в бъдещото развитие на въглищните региони в страната. На фасадата е прожектирано изображение на горящата планета Земя.
Включи се и поискай

Справедлив за хората и регионите преход към възобновяеми енергийни източници

Подпиши петицията сега! ×
Прожекция на фасадата на Министерския съвет, 12 октомври 2021 г. С нея активисти на „Грийнпийс“ – България настояха за ясен план за енергийна трансформация с конкретни ангажименти към заетите в сектора и ролята им в бъдещото развитие на въглищните региони в страната. На фасадата е изписано „Има работни места само на обитаема планета #2030“.
Прожекция на фасадата на Министерския съвет, 12 октомври 2021 г. С нея активисти на „Грийнпийс“ – България настояха за ясен план за енергийна трансформация с конкретни ангажименти към заетите в сектора и ролята им в бъдещото развитие на въглищните региони в страната. На фасадата е изписано „Има работни места само на обитаема планета #2030“. © "Грийнпийс"

„Има работни места само на обитаема планета #2030“ – това послание, зад което стои призивът за екологична и социална справедливост на работници в целия свят, освети фасадата на Министерския съвет във вторник, 12.10, вечерта. С прожекцията активисти на „Грийнпийс“ – България припомниха на правителството отговорността за ясен план за енергийна трансформация с конкретни ангажименти към заетите в сектора и ролята им в бъдещото развитие на въглищните региони в страната. 

След десетилетие отричане на действителността и фалшиви обещания за използване на въглища до 2060 г. се очаква България най-накрая да посочи крайна дата за поетапното извеждане на въглищни мощности от експлоатация. В публичното пространство се говори за 2035 г., 2036 г., 2038 г. и дори 2040 г. Но за да овладеем покачването на глобалната температура до 1.5 ℃ и да увеличим шансовете на човечеството да се справи с климатичната криза, е необходимо да трансформираме енергийните системи отвъд въглищната зависимост до 2030 г. Такива са и целите на Парижкото споразумение, по което България е страна, както и тези на Европейския съюз, договорени и с участието на България. Това е и пътят към предвидима икономика и устойчиви работни места в следващите десетилетия.

Прожекция на фасадата на Министерския съвет, 12 октомври 2021 г. С нея активисти на „Грийнпийс“ – България настояха за ясен план за енергийна трансформация с конкретни ангажименти към заетите в сектора и ролята им в бъдещото развитие на въглищните региони в страната. На фасадата е изписано No Jobs on a Dead Planet #2030 (Има работни места само на обитаема планета #2030).
Прожекция на фасадата на Министерския съвет, 12 октомври 2021 г. С нея активисти на „Грийнпийс“ – България настояха за ясен план за енергийна трансформация с конкретни ангажименти към заетите в сектора и ролята им в бъдещото развитие на въглищните региони в страната. На фасадата е изписано No Jobs on a Dead Planet #2030 (Има работни места само на обитаема планета #2030). © "Грийнпийс"

Крайната дата очертава рамката на сложния процес на енергийна трансформация, чието планиране беше забавено от години бездействие. За да наваксаме, всяко следващо правителство, служебно или редовно, носи отговорността да начертае и следва ясен план.

Той следва да съдържа график за поетапно извеждане на въглищни мощности от енергийния микс до 2030 г., замяната им с възобновяеми енергийни източници и повишаване на енергийната ефективност в бита и индустрията. Паралелно с него могат да бъдат договорени конкретни социално-икономически мерки като компенсации, преквалификация, условия за устойчива заетост за работещите в сектора. Не на последно място, важно е да се предвиди възстановяване на унищожени от въглищната индустрия терени и усвояването им за алтернативни икономически дейности, което може да бъде обвързано със социалните мерки.

С нея активисти на „Грийнпийс“ – България настояха за ясен план за енергийна трансформация с конкретни ангажименти към заетите в сектора и ролята им в бъдещото развитие на въглищните региони в страната. На фасадата е изписано „Сигурни работни места в чиста околна среда #2030“.
Прожекция на фасадата на Министерския съвет, 12 октомври 2021 г. С нея активисти на „Грийнпийс“ – България настояха за ясен план за енергийна трансформация с конкретни ангажименти към заетите в сектора и ролята им в бъдещото развитие на въглищните региони в страната. На фасадата е изписано „Сигурни работни места в чиста околна среда #2030“. © "Грийнпийс"

Обещанията за многомилиардни инвестиции в технологии с все още неясно приложение в достатъчен мащаб, като улавянето на въглероден диоксид, или краткосрочно спасяване с други изкопаеми горива като газ следва да бъдат оценявани през перспективата за създаване на дългосрочно устойчива заетост, но чрез ефекта им върху природата и изчерпаемите природни богатства. 

„Енергийната трансформация е изключителна възможност да се отхвърлят олигархичните централизирани модели в енергетиката, където замърсяващи производства не само тровят хората, но и ги експлоатират и заключват в омагьосания кръг на феодалната зависимост – хората са принудени да избират между чиста околна среда и прехрана за семействата си,“ коментира Десислава Микова, координатор на кампанията „Климат и енергия“ на „Грийнпийс“ – България.

Прожекция на фасадата на Министерския съвет, 12 октомври 2021 г. С нея активисти на „Грийнпийс“ – България настояха за ясен план за енергийна трансформация с конкретни ангажименти към заетите в сектора и ролята им в бъдещото развитие на въглищните региони в страната. На фасадата е прожектирано изображение на горящата планета Земя.
Прожекция на фасадата на Министерския съвет, 12 октомври 2021 г. С нея активисти на „Грийнпийс“ – България настояха за ясен план за енергийна трансформация с конкретни ангажименти към заетите в сектора и ролята им в бъдещото развитие на въглищните региони в страната. На фасадата е прожектирано изображение на горящата планета Земя. © "Грийнпийс"

Преходът отвъд въглищата е възможност за много населени места, като Перник, Гълъбово, Големо село, Димитровград да поемат глътка чист въздух. От години жителите на тези населени места протестират срещу обгазяването с фини прахови частици, серен диоксид, живак и всички други замърсители, които бълват комините на ТЕЦ „Република“, ТЕЦ „Брикел“, ТЕЦ „Бобов дол“, ТЕЦ „Марица 3“ – морално и технически остарели съоръжения, собственост на офшорни компании, свързвани с бизнесмена Христо Ковачки, чиято експлоатация продължава далеч отвъд техническия им живот на цената на безскрупулно замърсяване на въздуха и водите пред видимо безсилните български институции.

Друг съществен проблем са дългосрочните договори за изкупуване на енергията на т.нар. американски централи „Ей И Ес – Марица изток 1“ и „КонтурГлобал – Марица изток 3“, които изтичат съответно през 2024 г. и 2026 г. и не е ясно кой би купувал скъпата им енергия на либерализирания пазар. Не на последно място, най-голямата въглищна централа – държавната „ТЕЦ Марица-изток 2“, е на практика в технически фалит с дългове от над 1,5 млрд. лв.

Видео от демонстрацията върху фасадата на Министерски съвет.