Делото за спасяване на софийското село от въглищна мина, свързвана с консултанта Христо Ковачки, продължава във Върховния съд. Земеделският стопанин Емил Мирчев и Община Сливница, подкрепяни от адвокатите на „Грийнпийс“ – България и „За Земята“, вече три години отстояват интересите на жителите на Алдомировци, които развиват спорт, земеделие и туризъм в региона.

Натрапената мина за въглища, ако бъде реализирана, сериозно ще попречи на тези планове и ще унищожи вече изградената инфраструктура и спортни съоръжения. Освен това ще замърси природата, въздуха и източниците на вода за региона, тъй като е в непосредствена близост до основните водоснабдителни съоръжения на селата Бърложница и Радуловци.

Кой ще използва въглищата и защо се разрушава постигнатото от общината и местните хора, за да се даде предимство на една умираща индустрия? Въпросът остава без отговор, след като стана ясно, че ТЕЦ „Бобов дол“ се отказва от въглищата след 2030 г. и няма да използва изкопаните в мината до Алдомировци. Това обяви самото ръководство на ТЕЦ „Бобов дол“ в лицето на Кристина Лазарова, председател на борда на директорите на теца и съосновател на платформата From Brown to Green.

Освен че лишава жителите на Алдомировци и околните села от прехраната и правото на чиста природа, мината е в разрез с обявената от правителството дата за изход от въглища през 2038 г., тъй като срокът на концесията е 29 години. Ако бъде сключен през 2022 г., това би означавало мината да работи до 2051 г.

Бъдещето развитие на град Сливница и селата наоколо може да е съвсем различно — преди малко повече от година „Грийнпийс“ – България организира спортно състезание в района, за да подкрепи хората. „Въглищата нямат бъдеще, но продължават да носят разруха, докато им разрешаваме да го правят. В основата си преходът отвъд въглищата има за цел да създадат работни места в регионите, зависими от въглищата. В Алдомировци се случва точно обратното — вече развити бизнеси се обричат, за да бъде създадена мина, за да съществува само няколко години. Затова е много ценно, че има хора като Емил Мирчев и кмета на Община Сливница, които са готови да се противопоставят.“, казва Меглена Антонова от „Грийнпийс“ – България.

Проследете развитието по концесията за мина до село Алдомировци в този текст.