Емисиите на девет корпорации от 2022 г. могат да причинят най-малко 360 000 преждевременни смъртни случая преди 2100 г.

Дубай, 5 декември 2023 г. Приблизително 360 000 души може да умрат преждевременно преди края на века заради глобалното затопляне, причинено от емисиите на парникови газове през 2022 г. от деветте основни петролни и газови компании в Европа. Това разкри проучване на „Грийнпийс“ – Нидерландия.

Анализът стъпва върху данните на Shell, TotalEnergies, BP, Equinor, Eni, Repsol, OMV, Orlen и Wintershall Dea за емисиите им през 2022 г. по собствените им измервания. С метода за изчисляване на причинената от въглерод смъртност, разработен от американския изследовател Р. Даниъл Беслър, е направена оценка, че тези компании може да причинят най-малко 360 000 преждевременни смъртни случая преди края на века със своите емисии само от 2022 г.: 2,7 милиарда метрични тона въглероден диоксид.

Активисти на „Грийнпийс“ проведоха акция при централата на Eni в Рим и посочиха опасните последствия от дейността на тази и още осем компании за изкопаеми горива.
© „Грийнпийс“ / Giuliano Del Gatto

„Разминава ли им се убийство на компаниите за изкопаеми горива?“ – пита Лиса Гьолднер от „Грийнпийс“. – „Въглеродните емисии, изхвърлени едва за една година, ще създадат вълни на смърт до края на века. Ако добивът и изгарянето на изкопаеми горива продължи с днешните мащаби, то милиони хора из целия свят ще умрат преждевременно. Поетапното спиране на употребата на изкопаеми горива е въпрос на живот и смърт, затова правителствата трябва незабавно да забранят този тип проекти и да принудят компаниите бързо да намалят своите емисии.“

Според доклада оценките са изключително консервативни по пет причини:
– Взимат се предвид единствено смъртните случаи, причинени пряко от екстремни температури. В изчислението не влизат други екстремни климатични събития като наводнения, суши, горски пожари, бури, инфекциозни заболявания.
– Не се взимат вземат предвид смъртни случаи, причинени от замърсяването на въздуха при горене на изкопаеми горива или други опасности, произлизащи от производството и употребата им.
– Възможно е самоотчетените от компаниите въглеродни емисии да са по-ниски от оценките при прилагане на други подходи за отчитане.
– Проучването използва консервативен сценарий за бъдещите емисии на парникови газове.
– Тази оценка разглежда само 2022 г., което означава, че ако емисиите от изкопаеми горива не бъдат драстично намалени, свръхсмъртността ще се умножава година след година.

Поради тези причини истинският брой на преждевременните смъртни случаи, дължащи се на емисиите от парникови газове от деветте компании, може да бъде по-голям.

Активисти на „Грийнпийс“ проведоха акция при централата на Eni в Рим и посочиха опасните последствия от дейността на тази и още осем компании за изкопаеми горива.
© „Грийнпийс“ / Giuliano Del Gatto

Днес, 5 декември, проучването „Емисии днес, смърт утре: Как основните петролни и газови компании в Европа поставят животи в риск“ ще бъде представен на пресконференция в рамките на Конференцията на ООН за изменението на климата COP28 в Дубай.

„Грийнпийс“ призовава световните лидери на COP28 да вземат решение за бърз и справедлив преход отвъд въглищата, петрола и газа. Също така, да забранят всякакъв добив на изкопаеми горива и да увеличат данъците на компаниите с такава дейност, за да платят те за последствията върху климата, както и за понесените загуби и щети – включително от развиващите се страни. Защото тези компании имат историческа отговорност.