След петгодишна съдебна сага делото за разрешителното на ТЕЦ „Марица изток 2“ отново е в изходна позиция. „Горещият картоф“, който няколко български институции си прехвърлят, пак попада в ръцете на Административния съд в Стара Загора. Местният съд трябва да прецени дали е законно изключението от нормите за замърсяване на въздуха, което позволява на държавната централа да отделя серен диоксид близо два пъти над допустимото и живак – над четири пъти.

През тези пет години: 

  • Три редовни и четири служебни правителства отказаха да планират енергиен преход; 
  • ТЕЦ „Марица изток 2“, най-голямата въглищна централа на Балканите, вече рядко работи с повече от 30% от капацитета си; единственото изключение е през 2022 г. по време на енергийната криза в Европа, когато производството ѝ за кратко стана рентабилно на фона на рекордно високите цени на електроенергията;
  • ТЕЦ „Марица изток 2“ вече трудно намира клиенти на свободния пазар и разчита на квотата си за пазара за бита, която получи с политическо решение в средата на 2023 г., с цената на увеличение на сметките на потребителите; 
  • България се превръща от нетен износител в нетен вносител на ток – защото е по-изгодно да купува от съседите си, отколкото да произвежда от въглища;
  • Замърсяването на въздуха от производството на енергия от въглища е причинило щети на здравето на хората и на здравната система на България, които се изчисляват на милиарди евро; 
  • Производството на ток от въглища е рекордно ниско през 2023 г., докато производството от възобновяеми източници расте;
  • ТЕЦ „КонтурГлобал Марица изток 3“ и ТЕЦ „Ей И Ес Марица изток 1“ обявяват планове за постепенен отказ от въглища – първата още от пролетта на 2024 г., а втората – от 2027 г.

Делото за разрешителното на ТЕЦ „Марица изток 2“ беше заведено от екологичните организации „Грийнпийс“ – България и „За Земята“ в началото на 2019 г., след като Изпълнителната агенция по околната среда (ИАОС) позволи на теца да не въвежда значителни технологични мерки, за да намали емисиите си на замърсителите серен диоксид и живак.

ТЕЦ „Марица изток 2“
© „Грийнпийс“ – България

Макар да разполагаше с всички аргументи да вземе решение по същество, Върховният административен съд (ВАС) предпочете да изпрати делото на поправителен заради формалните нарушения. Първоинстанционното решение от 2020 г. съдържаше десетки технически грешки като незавършени параграфи, подмяна на думата „живак“ с думата „желязо“ и демонстрираше явно неразбиране на приложимото законодателство. Но усещането, че никой не иска да вземе решение относно държавната ТЕЦ „Марица изток 2“ остава.

Този път старозагорският съд следва да се съобрази с решението на Съда на Европейския съюз от март 2023 г. То постанови, че не може да се разрешава на централите да работят, без да спазват екологичните изисквания, при условие че има нарушение на нормите за опазване на човешкото здраве. В Югоизточния регион в България, където са концентрирани ТЕЦ „Марица изток 2“ и още четири въглищни мощности, се намират последните населени места в Европа с хроничен проблем със замърсяване от серен диоксид – Гълъбово и Димитровград.

Най-решаващото заседание по делото на 5 февруари 2024 г. беше посветено на тройната експертиза, изготвена за предишното разглеждане на делото на първа инстанция. Експертите, назначени от съда, се затрудниха да отговорят на въпросите на съдията. Те обясниха, че от изготвянето на експертизата са минали повече от три години. Преди това заседание пък не са получили достъп до документите по делото. 

Съдът отказа да събира допълнителни доказателства и определи делото за решаване.