Този наръчник е предназначен основно за национални и местни организатори на кампании в областта на енергията в Европа, общински администрации, местни екологични групи, членове на планирани или съществуващи енергийни кооперативи, както и активни граждани. Наръчникът има за цел да разясни значението на новата законова рамка на ЕС за възобновяемата енергия.

Посочените примери от Европа показват как европейското законодателство може да свали бариерите пред общностите и гражданите, произвеждащи възобновяема енергия. Глава 2 разглежда съществуващите и новите права за енергията, произведена от общности и граждани. Глава 3 представя възможните ползи за националните и местните правителства. Глава 4 предлага практични стъпки и ресурси за действие.

Наръчника можете да прочетете ТУК!

Заради климатичната криза, пред която е изправен светът, преминаването към енергийна система без изкопаеми горива в Европа, е повече от спешно. Въздействието на климатичните промени се усеща от хората в целия свят. Като един от най-богатите региони на планетата и родно място на индустриалната революция, Европа носи отговорност в тяхното разрешаване.

Преходът към социално справедливо производство на енергия означава да поставим възобновяемата енергия в ръцете на общностите и хората. Така ще си възвърнем властта от индустрията за производство на енергия от изкопаеми горива, която постоянно блокира действията, застрашаващи финансовите ѝ интереси за сметка на здравето на хората и планетата.

Проучването, проведено през 2016 г. от холандската консултантска фирма CE Delft, оценява за първи път потенциала на децентрализираното производство на електроенергия на целия европейски континент. https://bit.ly/2GLYnov

Енергийната революция набира сила из цяла Европа. Отделни хора, общности, градове и местни власти вече водят енергийната промяна на стария континент. Те повишават контрола и производството на собствена възобновяема енергия и така ускоряват преминаването към по-справедлива, демократична и децентрализирана система. Именно гражданите са тези, които поставят първите вятърни турбини в Европа, обединявайки се в кооперативи (или т.нар. общности за възобновяема енергия).

Хора и общности в цяла Европа правят свои собствени проекти за възобновяема енергия и системи за съхранението ѝ, като включват и изолирането на жилища и сгради. Енергийните общности имат силата да постигнат енергийния преход много по-бързо, справедливо и с допълнителни ползи за цялото общество.

Движението на енергийните общности се подпомага от подобрената законодателна рамка на Европейския съюз (ЕС), която дава правото на общности и граждани да произвеждат, съхраняват, консумират и продават произведена от тях енергия. Време е този пример да бъде въведен в практиката на държавите – членки на ЕС. Производството на енергия от общности има огромен потенциал в Европа. Скорошно проучване показва, че половината от гражданите на ЕС, включително местни общности, училища и болници, могат да произвеждат сами възобновяема енергия до 2050 г., задоволявайки 45% от енергийните си нужди.1 С новите енергийни права за общности и граждани, потенциалът може да бъде напълно разгърнат и Европа да се насочи по пътя към необходимия енергиен преход.