Резюме на доклад на Greenpeace International Февруари 2012г.

Изминаха почти 12 месеца от началото на ядрената катастрофа с АЕЦ
„Фукушима”. Въпреки че тя бе породена от голямото земетресение в Япония
и последвалото го цунами, главните причини за ядрената авария са
заложени в институционалните неуспехи за политическо влияние и
нормативна уредба, ръководена от интересите на индустрията.
Институциите се провалиха при определянето на реалните рискове,
свързани с реакторите, при установяването и прилагането на подходящи
стандарти за ядрена безопасност, при опазването на обществото и околната
среда по най-добрия начин.

Greenpeace International поръча изготвянето на доклад за това какви поуки
могат да бъдат извлечени от тази катастрофа. Мемориалът по повод първата
годишнина от инцидента във Фукушима е уникална възможност да се
запитаме на какво ни е научила трагедията – която все още далеч не е
приключила за стотици хиляди японци. И също така повдига въпроса: готови
ли сме да се учим от грешките си?

Уроци от Фукушима