С протестна акция младежи от „Петъци за бъдеще“ призоваха за цел над 55% намаление на емисиите до 2030 г. © Владислав Йорданов

Чрез демонстрация, с малко над 40 плаката, младежите от самоорганизираното движение „Петъци за бъдеще“ призоваха за предприемането на по-амбициозни мерки за справянето с климатичната криза. Плакатите оформиха числото „1.5“- градусът на допустимо покачване на световната температура според Парижкото споразумение за климата.

Повод за събитието бе Европейският съвет на 10 и 11 декември. Акцията беше заснета от въздуха и кадрите бяха разпространени до български и международни медии и мрежи.

„С тази протестна акция искаме да насочим вниманието към климатичните промени, чиито ефекти виждаме все по-често и днешната пандемия е един такъв косвен ефект. Искаме също да напомним за спешността на решенията, които трябва да бъдат взети, за да бъдат намалени последствията от климатичната криза. Това трябва да са решенията, които да влязат незабавно в действие, а не след години, както беше досега” обясни активистът към организацията Мартина Карагьозова.

Според  Парижкото споразумение от 12 декември 2015 г. държавите целят ограничаване на покачването на температурата до 1.5 °C над нивата от прединдустриалния период. © Пламен Петков

Срещата на Европейския съвет ще определи амбициите на Европа за справяне с климатичните промени за следващите 10 години. Акцията е част от глобалните онлайн и офлайн действия на международното младежко движение „Петъци за бъдеще”.

„Ние настояваме за договаряне на европейска цел за намаляване на парниковите емисии към 2030 г. не по-ниска от 65 процента. Трябва да бъде ясно, че за да бъдат спазени ангажиментите по Парижкото споразумение и да можем да ограничим затоплянето до 1.5 градуса, според учените се налага да ограничим емисиите дори повече – с 80 процента.”, обясни Мартина Карагьозова. „Ние подкрепяме предложението на Европейската комисия за обвързване на финансовите средства от ЕС с качеството на правосъдната система в страните-членки, за да могат средствата за справяне с климатичните промени да бъдат използвани наистина по предназначение.”