#BezChemie

Bez chemie jako vědy se neobejdeme a přinesla nám spoustu užitečných objevů. Ovšem s používáním chemických látek to naše společnost vyloženě přehání. Mnohé látky jsou přitom nebezpečné a ohrožují naše zdraví. Chemické látky, které prokazatelně nejsou příznivé pro lidský organismus, najdeme v potravinách i v kosmetice, jsou ve vodě, kterou pijeme, a ve vzduchu, který dýcháme. Pesticidy a herbicidy, které stříkáme na pole, zabíjejí hmyz a kontaminují podpovrchovou vodu. Ovzduší zase znečišťují látky vznikající při spalování fosilních paliv – ať už ve spalovacích motorech, v domácích kotlích či ve velkých uhelných elektrárnách. Všechny karcinogenní a jedovaté látky musíme důrazně hlídat a snažit se je co nejvíce omezit.