Chcete udělat víc?
#ObnovitelnéZdroje #Ovzduší #ZměnaKlimatu Udělejme z ochrany klimatu téma voleb

Připoj se a společně doveďme politiky k tomu, aby odpovědně řešili klimatickou krizi. Je třeba, aby se následná vláda postavila k řešení klimatické krize čelem…

Jdu do toho ×

Probíhá ve vašem okolí zásah do životního prostředí? Ať už jde o černou skládku, kácení památného stromu, stavbu dálnice nebo těžbu uhlí, můžete se bránit. Jednotlivci a spolky mají řadu nástrojů, kterými mohou chránit životní prostředí.

Informujte se

Abyste mohli životní prostředí účinně chránit, potřebujete se včas dozvědět o plánovaných záměrech. K tomu je důležité pravidelně sledovat úřední desky. Můžete sledovat např. úřední desku své obce, svého stavebního úřadu, případně probíhající procesy posuzování vlivů na životní prostředí v portálu CENIA, změny povolení k provozu průmyslových zdrojů znečištění nebo údaje o ročních emisích různých průmyslových zdrojů. 

Některé informace ale veřejně dostupné nejsou. V takovém případě o ně můžete požádat podle zákona o svobodném přístupu k informacím nebo podle zákona o právu na informace o životním prostředí. Který zákon vybrat, jak podat žádost, co do ní uvést a jak se bránit při neposkytnutí informací si můžete přečíst v kompletním průvodci právem na informace.

Založte si spolek

Účast v řadě správních řízení, která se týkají životního prostředí, je podmíněna tím, že máte spolek, jehož cílem je ochrana životního prostředí. Spolky se mohou účastnit všech řízení, která navazují na proces posuzování vlivů na životní prostředí (EIA), řízení o kácení dřevin nebo řízení o výjimkách z ochrany chráněných druhů podle zákona o ochraně přírody a krajiny. Založení spolku může být velmi jednoduché, pokud použijete chytrý zakladač spolků. Během pár minut si můžete nechat automaticky vygenerovat všechny potřebné dokumenty a návod, jak je podat k soudu. 

Účastněte se řízení

Když budete mít informace o probíhajících řízeních a založíte si spolek, můžete se účastnit různých správních řízení – která přesně to jsou, si můžete přečíst zde. Jako účastníci řízení si dávejte pozor, aby vám neunikly žádné lhůty a nezapomeňte využívat svých procesních práv. Můžete nahlížet do spisu, podávat vyjádření a také se odvolat a případně podat žalobu ke správnímu soudu.

Zorganizujte místní referendum

Užitečným nástrojem pro ochranu životního prostředí může být také místní referendum. Vyhlášení místního referenda může dosáhnout tříčlenný petiční výbor, pokud sepíše návrh a nasbírá k němu dostatek podpisů. Výsledek místního referenda je závazný pro obec nebo kraj v samostatné působnosti – lze v něm třeba zablokovat změnu územního plánu nebo požadovat, aby obec aktivně vystupovala ve správním řízení proti určitému záměru na svém území. Jaké další otázky lze v místním referendu položit, si můžete přečíst zde.

Více informací o právních nástrojích jednotlivců a spolků k ochraně životního prostředí se dozvíte od právničky Frank Bold, Mgr. Laury Otýpkové, ve webináři a také v bezplatné právní poradně Frank Bold, která obsahuje řadu užitečných manuálů, právních vzorů a také možnost položit vlastní dotaz právníkům.