Členové lokální německé organizace Greenpeace Horní Lužice spolu s členy Greenpeace ČR  protestovali v sobotu 13.února 2021 na česko-polsko-německé hranici proti nelegální těžbě v příhraničním polském dole Turów. Protest podpořili také občané nedalekého německého města Žitava, Greenpeace Polsko a nadace Rozwoj tak – Odkrywki nie.

Protest měl upozornit na zdravotní rizika těžby, ale také spalování turowského uhlí v nedaleké uhelné elektrárně. Většina účastníků měla symbolicky plynové masky upozorňující na znečištěné ovzduší. Protest upozorňoval na šokující informaci, že polská státní společnost PGE požádala o prodloužení povolení k těžbě na dole Turów do roku 2044. Stalo se tak přitom opět utajeně, bez informování české a německé vlády a veřejnosti, včetně místních lidí, na které bude mít těžba uhlí negativní dopady. Členka lokální skupiny Greenpeace Liberec Andrea Rehušová k tomu řekla: „PGE už poněkolikáté ukázala, že nestojí o přátelské jednání a jediný způsob jak ji dohnat k odpovědnosti za negativní dopady těžby je tak podle nás podání žaloby k Soudnímu dvoru EU.“

Turów: Hrozba pro naše zdraví

Turów je na druhém místě mezi nejšpinavějšími polskými elektrárnami. V Evropě zaujímá Turów 7. místo. Katastrofické důsledky těžby uhlí a jeho spalování v elektrárně Turów jsou známy ji dlouho. Podle studie německého geologa Ralfa Kruppa hrozí jak v Sasku, tak v Liberecku další prudký pokles hladiny spodní vody, která by se mohla během dalších 24 let snížit až o 20 metrů. Podle Kruppa je totiž jen otázkou času, kdy začne docházet také k poklesu okolního terénu. A to velmi podstatně. Části německého města Žitava například hrozí pokles až o metr. 

Kromě toho má podle studie organizace CREA (Centrum pro výzkum energie a čistého vzduchu) z roku 2017 těžba i spalování uhlí v Turówě alarmující vliv na zdraví lidí, žijících v jeho blízkosti. Dostává se při nich totiž do ovzduší extrémní množství jemného prachu, oxidů dusíku, oxidů síry a rtuti, které poškozují dýchací cesty i nervový systém. Zvyšují riziko řady respiračních a srdečních chorob, jako je například rakovina plic či infarkt. Rtuť navíc způsobuje problémy v těhotenství a v ranném dětství a vede k špatnému vývoji mozku u dětí. Podle studie těžba v Turówu způsobila v roce 2017 120 předčasných úmrtí, 2100 astmatických záchvatů a 60 nových chronických případů bronchitidy, 110 hospitalizací a 51 000 dní na nemocenské. Problémy přitom polský důl a elektrárna způsobují, díky blízkosti dolu hranicím a převládajícímu směru větru, také na české a německé straně. Kromě přímých zdravotních rizik je zde samozřejmě také enormní dopad na životní prostředí emisemi CO2.

Kateřina Čechová z lokální skupiny Greenpeace Liberec k protestu řekla: „Setkali se tu lidé ze tří států, které jsou zasaženy negativními vlivy těžby v dole Turów. Všichni jsme ve sporu s polskou státní firmou PGE a všichni si přejeme, aby tento problém řešily evropské instituce, protože jde o náš společný problém.“ Mluvčí Greenpeace Horní Lužice Celeste Regina Fischer zdůraznila, že spor by neměl narušit vztahy mezi místními lidmi: „Turów se nás velmi osobně týká, protože zde žijeme v jeho nejbližším okolí. Naše kritika by však neměla být chápána jako protest proti Polsku  nebo dokonce proti polskému obyvatelstvu. Chceme i nadále pěstovat mimořádně dobré sousedské vztahy a považujeme je za cennou hodnotu. “ Doplnil ji polský lékař zabývající se výzkumem, diagnózou, prevencí a léčbou plicních onemocnění Tadeusz M. Zielonka: „Kolik lidí ještě musí zemřít, nebo být hospitalizováno? Kolik z nás bude muset brát delší dobu léky, jít do práce kvůli vážnému onemocnění a kolik dětí bude trpět respiračními chorobami, než se začneme chovat rozumně.”