Ministryně Anna Hubáčková na ministerstvo přivedla řadu expertů a nastavila jeho směřování, včetně pravidelné komunikace s ekologickými nevládkami, správným směrem. Zároveň ve své komunikaci často hájila zájmy ochrany přírody i před svými kolegy z vlády. Přesto ale nevidíme nějaké výrazné výsledky, které by to potvrzovaly, zřejmě i kvůli tomu, že byla ve funkci jen necelý rok a spoustu nových věcí na své agendě tedy nestihla udělat či dotáhnout do konce. Ministryně končí jen pár týdnů předtím, než si měla od Greenpeace převzít petici a debatovat o možných krocích ministerstva týkajících se ochrany klimatu a energetiky.

Protest před budovou ministerstva životního prostředí proti podpisu dohody a stažení žaloby na důl Turów.

Naopak v případě ekologické katastrofy na Bečvě ministryně vzbuzuje dojem, že svůj čas promarnila. Tvrdila, že jde o její prioritu a srdcovou záležitost, a přesto nevidíme ze strany ministerstva žádný posun či důkladné vyšetření, kde došlo k pochybení. I proto ve své ředitelské židli stále stále sedí Erik Geuss, který prakticky zmrzačil Českou inspekci životního prostředí a který je odpovědný za selhání inspekce v této kauze. Posun nenastal ani v ochraně lesů nebo vod, což jsou přitom stěžejní témata programu vlády.

Největším selháním ministryně bylo podepsání nevýhodné smlouvy o dole Turów, která neochrání životní prostředí a zásoby vody na české straně hranice, a stažení žaloby podané na důl k Soudnímu dvoru EU. Tím česká vláda otevřela možnost prodloužit těžbu v problematickém dole až do roku 2044. Nedávné tvrzení ministryně, že smlouva nikdy neměla ochránit zásoby pitné vody a že to je fáma, pak popíralo argumentaci vlády při obhajování smlouvy a bylo vyloženě sprosté. Byla to taková facka pro nás i pro místní lidi žijící v sousedství dolu, kteří budou minimálně dočasně muset žít bez vody. 

Petr Hladík zatím působil jen na komunální úrovni, i když se o něm již jednou mluvilo jako o žhavém kandidátovi na křeslo ministra životního prostředí. Z jeho nejnovějšího vyjádření vyplývá, že by se chtěl nyní kvůli probíhající energetické krizi prioritně zaměřit na komunální, obecní a firemní energetiku a zpřístupnit obnovitelné zdroje a zateplování více lidem. To jsou i některé z priorit kampaně Energie lidem, kterou jsme spustili s dalšími environmentálními a sociálními organizacemi, neboť jsme v těchto tématech hodně pozadu a i kvůli tomu se řada lidí nyní potýká s energetickou chudobou a s problémy zaplatit své účty za energie. Toto zaměření proto vítáme a doufáme, že se zde rychle podaří prosadit změny k lepšímu. 

Kromě změn v energetice by Hladík měl také prosazovat ochranu přírody, krajiny a biodiverzity. Měl by zajistit lepší ochranu zemědělské krajiny, řek – např. dolního Labe před stavbou jezu – či lesů, kde by měl zastavit kácení lesů starších 130 let a kácení v chráněných oblastech. Měl by také zlepšit fungování státních institucí spadajících pod ministerstvo, jako je například Česká inspekce životního prostředí.

Doufáme také, že Hladík na ministerstvu životního prostředí udrží solidní expertní tým, který dala jeho předchůdkyně dohromady, a že úřad i za něj zůstane otevřený podnětům ekologických organizací a veřejnosti.