Velryby jsou v současné době největší zvířata na planetě, ale výjimečné jsou i z mnoha dalších důvodů. Tito mořští obři patří mezi savce a nové studie je přiřadili pod řád sudokopytníků, kam spadají hroši, bizoni či žirafy, protože jsou si evolučně velmi blízcí. 

Velryby jsou vysoce inteligentní a mají složitou sociální strukturu. Zajímavá je jejich komplikovaná komunikace, například samci keporkaků zpívají v době páření nádherné písně, které se rozléhají kilometry daleko. Většina velryb žije dlouhý život při kterém se učí, vytvářejí rodinu, předávají si tradice a během toho také pomáhají udržovat zdravé oceány. 

Přestože jsou velryby úžasné, jejich populace se zejména za posledních 100 let drasticky snížily.. Velryby se již v minulosti lovily pro olej, maso či kosti. Ale v průběhu 20. století se komerční lov velryb rozrostl do obřích rozměrů. Mnohé populace velryb se dostaly na pokraj kolapsu a některé druhy jsou kriticky ohrožené i idnes, 40 let od vyhlášení moratoria na jejich lov. 

Od 30. let se počty ulovených velryb udávaly v desítkách tisíc a toto množství se stále zvyšovalo. Mnohé velrybí populace začaly od 60. let kolabovat. Organizace Greenpeace odstartovala v polovině 70. let kampaň za záchranu velryb a za zákaz jejich komerčního lovu. Pomocí protestů a přímých nenásilných akcí se začala měnit budoucnost velryb. Aktivisté Greenpeace zveřejnili fotografie a videozáběry z brutálního lovu, které přesvědčily desetitisíce lidí, aby se spojili proti zbytečnému a krvavému lovu velryb. 

Po dlouhé snaze zažily velryby s Greenpeace velké vítězství. V roce 1986 začalo platit moratorium zakazující komerční lov velryb. To pomohlo některým druhům vzpamatovat se z hororů předešlých dekád. Například populace keporkaků, kterých bylo v oceánu po masakrech pouze 450 se zvládly zotavit a nyní je na planetě kolem 25 tisíc jedinců. Zákaz komerčního lovu ale bohužel neznamenal úplný konec nesmyslného zabíjení velryb.  Japonsko, Norsko a Island zákaz ignorují a lov velryb stále pokračuje, byť jen ve velmi omezené míře. 

Velryby nyní ovšem musejí každý den čelit dalším, novým hrozbám, které pro ně lidé vytvářejí. Jeden z největších problémů jsou rybářské sítě, do kterých se velryby zamotávají. Dalšími hrozbami jsou chemické znečištění, znečištění oceánů plasty, srážky s loděmi a nedostatek jídla kvůli přehnanému rybolovu. Tam ale seznam stále nekončí, globální oteplování narušuje potravní řetězce v oceánu a zmenšuje vhodná prostředí pro život velryb. Velmi negativní dopad na velryby má také seismické testování mořského dna kvůli těžbě ropy.

Proč by nás to mělo zajímat? Proč bychom se soustředili obzvlášť na ochranu velryb? Mimo to, že jsou velryby úžasná zvířata, mohou nám pomoci proti globální klimatické krizi. Tato obrovská a nádherná stvoření hrají na naší planetě mnohem větší roli, než jsme si ještě donedávna mysleli. Velryby jsou podle vědců“inženýři ekosystému”, což znamená, že upravují a udržují zdraví celého ekosystému, což je v jejich případě celý oceán. 

Ač se to může zdát neuvěřitelné, proti změně klimatu nám velryby mohou pomoci svými hovínky. Velrybí exkrementy jsou totiž velice bohaté na důležité látky, které spousta organismů potřebuje ke svému přežití. Tyto živiny využívají především mikroskopické mořské řasy, tzv. fytoplankton. Díky fotosyntéze vytváří fytoplankton přes polovinu kyslíku na naší planetě a navíc odstraňuje z atmosféry více než 40 % oxidu uhličitého

Tím ale pomoc velryb nekončí. Protože se velryby dožívají velmi vysokého věku a dorůstají do obřích rozměrů, absorbují do svého těla velké množství uhlíku. Když velryba umře, spadne tělo na dno oceánu, kde uloží kolem 33 tun uhlíku a navíc jejich mrtvá těla vytvoří celý ekosystém pro organismy žijící na mořském dně. 

A jak můžeme tyto hrdiny klimatické změny chránit? Velryby jsou velká zvířata a pro svůj život potřebují klid, prostor a dostatek jídla. Všechny jejich potřeby mohou vyřešit oceánské rezervace. V nich by nebyly chráněny pouze velryby, ale i jejich potrava, kterou jim rybářské flotily kradou po tunách každý den. Méně lodí v rezervacích by také snížilo ruch, který je pro velryby spoléhající se na svůj sluch také velký problém. 

Pokud se populace velryby s naší pomocí zvládnou zotavit a vrátit se na původní počty, budeme mít skvělého spojence v našem úsilí zastavit změny klimatu. Navíc uchováme tyto neuvěřitelná zvířata pro další generace. Tak zkuste dnes udělat jeden krok pro zdravé oceány, velryby a zdravou planetu a podepište naši výzvu na vytvoření sítě oceánských rezervací na 30 % rozlohy světových volných moří, ať můžeme společně s velrybami oslavit další velké vítězství.