Vlny veder, neobvyklé sucho a extrémní výkyvy počasí nesužují už jen vzdálené státy, ale i celou Evropu a Českou republiku. Změna klimatu ohrožuje vše, na čem nám záleží. Proto evropské pobočky Greenpeace opět spojily síly a na konci května zahájily tour s názvem Spolu za klima – #UnitedForClimate.

Na Klimakemp jsme přivezli speciální autobus.

Chceme poukázat na příčiny změn klimatu, dopady na naše životy a především na řešení a na činy, které může každý z nás udělat, máme-li klimatickou krizi odvrátit. Propojujeme místní lidi čelící suchu i fosilnímu průmyslu s těmi, kteří přechází na obnovitelné zdroje energie, a podpoříme rychle rostoucí hnutí za klimatickou spravedlnost, do kterého se může zapojit každý bez ohledu na věk, vzdělání nebo bydliště. Naše loď Rainbow Warrior III v současnosti navštěvuje evropské přístavy, ale jezdíme už i po souši. Se speciálním autobusem jsme dorazili i na český Klimakemp u obce Veltruby ve středočeském kraji.

Tábořením proti elektrárně Chvaletice

Jednou z příčin měnícího se klimatu je uhelná energetika. Zastaralé uhelné elektrárny chrlí do atmosféry tuny skleníkových plynů každou minutu. Proto se narozdíl od předchozích dvou let, kdy se klimatický tábor konal v Mostecké uhelné pánvi a zaměřoval se na plánované rozšiřování velkolomu Bílina se bude ten letošní konat na Pardubicku a bude se soustředit na uhelnou elektrárnu Chvaletice.

Chvaletice už měly být podle původních plánů uzavřeny. Místo toho vypouští přes 4 miliony tun CO2 ročně, a je tak třetím největším zdrojem skleníkových plynů v České republice. Tato elektrárna měla být podle původních plánů a slibů již dávno uzavřena, přesto jede dál a úředníci jí pravidelně dávají všechna povolení potřebná k nerušenému provozu. Naposled se tak stalo na začátku tohoto týdne, když úředníci rozhodli, že elektrárna může vypouštět nadlimitní množství oxidů dusíku a toxické rtuti, než od roku 2021 povoluje evropská legislativa. 

Elektrárna Chvaletice

Za deset let trvání takové výjimky by znečištění sekundárními částicemi polétavého prachu způsobilo 169 předčasných úmrtí a znečištění toxickou rtutí by zasáhlo šest tisíc lidí. Proti výjimce se vedle ekologických spolků postavily i některé místní obce. Mezi nimi například samotné krajské město Pardubice nebo obec Veltruby, která Klimakemp hostí. Požadavek klimatického hnutí jde přitom ještě nad rámec výjimky z limitů na ochranu ovzduší – elektrárna Chvaletice by měla být jako jeden z největších českých viníků klimatické krize co nejdříve uzavřena.  

Klimakemp je místo setkávání

Na Klimakemp se sjíždějí stovky ochránců a ochránkyň klimatu z celé Evropy. Součástí programu jsou přednášky, workshopy, besedy i koncerty. Mezi hosty akce je letos například Jan Beránek z Greenpeace International, Yvonna Gaillyová z Ekologického institutu Veronica, klimatolog Alexander Ač z Ústavu pro výzkum globální změny, Eva Fraňková z Masarykovy univerzity nebo Conrad Kunz z německého Freie Universität Berlin.

Součástí Klimakempu je i lezecký workshop.

O chodu i podobě tábora rozhodují všichni společně. Na místě se lidé snaží žít udržitelně a dokonce si vyrábí vlastní elektřinu z obnovitelných zdrojů. Každý, kdo přijede, se může zapojit do různých forem protestů proti těžbě a spalování uhlí.

Dejte si u nás solární zmrzlinu
Greenpeace na Klimakempu povede několik programů. Nabídneme veganskou “solární” zmrzlinu, lezecký tým představí základní techniky lezení a povedeme i několik workshopů. A samozřejmě se s vámi velmi rádi uvidíme osobně. 

Zmrzlina přijde v letním vedru vhod.

Přijet může kdokoli, kdo chce, aby Česká republika skončila se zastaralou uhelnou energetikou, chce se dozvědět zajímavé informace od významných osobností a univerzitních profesorů a profesorek nebo jen poznat lidi s podobnými hodnotami, kterým záleží na životním prostředí. 

Přijeďte za námi na Klimakemp do Veltrub. Těšíme se na vás.