Česká vědecká obec dopady sucha v krajině dlouhodobě sleduje a hodnotí. Výstupy výzkumu a pozorování v přírodě transformovali do špičkových aplikací, které „vyvážíme“ i za hranice. 

První nástroj, který doporučujeme ke zhlédnutí je web Intersucho (doporučujeme ke sledování i twitterový účet Intersucho, kde vědci komentují aktuální vývoj), na kterém na týdenní bázi najdete predikce sucha v budoucnosti, hodnocení vodní bilance v půdě a mnohé další.

Na informace z tohoto webu navazují dvě další aplikace. Hodnocení výnosu plodin pro zemědělce a hodnocení rizika požárů v krajině.

Tyto nástroje zastřešuje web Klimatická změna, kde jsou zpracovány modelované vývoje nejrůznější parametrů české krajiny v závislosti na emisních scénářích. Modely jsou pro všechny parametry počítány v rozlišení 500×500 metrů, máte proto možnosti podívat se, jak se může měnit okolí vašeho bydliště v následujících desetiletích.

Všechny články z aktuálního vydání