Dnes proběhlo ústní jednání v řízení o udělení výjimky z nových evropských emisních limitů pro elektrárnu Chvaletice na úřadě Olomouckého kraje, který byl pověřen rozhodováním poté, co ministerstvo životního prostředí vyloučilo z řízení úředníky Pardubického kraje pro jejich systémovou podjatost. Provozovatelé doplnili do žádosti některé informace, které požadovalo ministerstvo životního prostředí. Nijak ale nezkrátili dobu, po níž mají požadované výjimky platit, ani nesnížili množství škodlivin, o jehož vypouštění do ovzduší žádají. 

Pro rtuť i pro oxidy dusíku chtějí provozovatelé výjimku v nejdelší možné lhůtě, tedy na 8 let. U rtuti žádá o čtyřnásobek limitu. A to i přesto, že v současné době instalují nové látkové filtry, které by měly množství vypouštěné rtuti výrazně snížit. Firma Seven Energy, která elektrárnu provozuje, se dokonce na svém Twitteru chlubila, že díky látkovým filtrům limity pro rtuť splní. Ve skutečnosti se ale na žádosti o výjimku nic nemění. Podle navrhovaného harmonogramu výjimky má ale optimalizace těchto filtrů a případná instalace další podpůrné technologie trvat právě 8 let. 

Elektrárna Chvaletice © Greenpeace – Petr Zewlakk Vrabec

Lukáš Hrábek z Greenpeace říká: 
“Naděje, že by po instalaci nových látkových filtrů mohla elektrárna Chvaletice splňovat limity a vypouštět do ovzduší méně toxické a vysoce nebezpečné rtuti, se na dnešním ústním jednání velmi rychle rozplynula jak pára nad chladicí věží. Provozovatel stále tvrdí, že potřebuje výjimku na nesmyslně dlouhých 8 let a ne nesmyslně velké množství škodlivin – nejen rtuti, ale i oxidů dusíku.”

Karel Polanecký z Hnutí DUHA říká: 
“Používání nejlepších dostupných technologií u velkých spalovacích zdrojů, ke kterým elektrárna Chvaletice nesporně patří, je v obecném zájmu. S možností výjimky nelze pracovat jako s nástrojem pro zlepšení ekonomických výsledků. Výjimka na dobu, která uběhne, než dnešní prvňáčci dokončí základní školní docházku, není akceptovatelná.”