Úředníci Olomouckého kraje dnes udělili elektrárně Chvaletice výjimku pro vypouštění rtuti na dalších 6 let a oxidů dusíku na dalších 8 let. Délka výjimky i její trvání je stejné jako u předchozího rozhodnutí podjatých úředníků Pardubického kraje, kterou ministerstvo životního prostředí zrušilo pro nezákonnost. Ekologické organizace se proti rozhodnutí Olomouckého kraje odvolají. 

Úředníci z udělené výjimky odstranili největší zjevné nezákonnosti – například příliš vysoký denní limit pro oxidy dusíku. Přidali také povinnost přezkoumat výjimku po 3 letech. Nevypořádali se ale s největšími problémy výjimky – příliš vysokým emisním limitem pro rtuť i s příliš dlouhou dobou platnosti výjimky. 

Elektrárna Chvaletice

Délka výjimky pro elektrárnu patřící do portfolia uhlobaronů Pavla Tykače a Jana Dienstla, je navíc nezvykle dlouhá i v porovnání s jejich konkurencí. Například firma ČEZ o výjimky pro oxidy dusíku nežádá téměř vůbec a pro rtuť žádá u svých elektráren většinou jen odklad o dva až čtyři roky. Neplatí tak argumentace provozovatelů elektrárny Chvaletice, že se nedá v tak rychlé době na limity pro rtuť připravit. 

Jan Rovenský z Greenpeace říká:
“Je pozoruhodné, že ke snížení znečištění, které zvládnou elektrárny ČEZ do příštího roku, potřebují provozovatelé Tykačovy elektrárny Chvaletice podle úředníků neuvěřitelných osm let. Těžko říct, zda jde hlavně o lenost, snahu ušetřit na úkor našeho zdraví, nebo o naprostou neschopnost.”

Laura Otýpková, právnička Frank Bold, říká: 
“Oceňuji korektní přístup krajského úřadu Olomouckého kraje, právě proto mě ale překvapilo, že výjimka nebyla zamítnuta či radikálně zpřísněna. Výjimka je bohužel stále nepřiměřeně dlouhá a emisní limit je nastaven příliš vysoko. To platí obzvláště u rtuti, kde již MŽP jednou konstatovalo, že výjimka ve výši 357 % emisního limitu nebyla dostatečně odůvodněná.”