Manažeři elektrárny Počerady (která od 1. ledna patří do skupiny Sev.en Energy Pavla Tykače) se dnes střetávají v diskusi s expertkami a experty právních a ekologických organizací na ústním jednání (konaném online) v rámci správního řízení o povolení výjimek z nových evropských emisních limitů, které vede Krajský úřad Ústeckého kraje. Zástupci uhelné elektrárny žádají, aby mohla o celé čtyři roky déle (tedy do poloviny roku 2025) vypouštět čtyřikrát více rtuti, než stanoví limit na ochranu zdraví. Ekologické organizace označují rozsah žádané výjimky za nezákonný a navrhují nevyhovující provoz uzavřít. Proti udělení výjimky se vyslovily i blízké obce Volevčice, Výškov a Blažim.

Elektrárna Počerady © (c) Greenpeace – Ibra Ibrahimovič

Po ústním jednání vypracují úředníci rozhodnutí, které by měl krajský úřad do několika týdnů vydat. Proti rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat a v druhé instanci by rozhodovalo Ministerstvo životního prostředí. Počerady potřebují výjimku získat do srpna 2021, kdy nové limity (schválené v roce 2017) vstupují v účinnost. V případě, že nebudou mít v té době platnou a účinnou výjimku a nebudou splňovat limit, musí provoz uzavřít.

Podobné požadavky (3,5krát vyšší limit pro rtuť, a to dokonce na 8 let) prosazuje stejná firma již dva roky pro svoji druhou elektrárnu ve Chvaleticích. Ta je přitom největším českým zdrojem rtuti do ovzduší, hned za ní následují právě Počerady, které jsou pro změnu největším zdrojem oxidu uhličitého či oxidů dusíku a podle kritéria schváleného Uhelnou komisí by měly být odstaveny jako první z českých uhelných zdrojů. Obě elektrárny přitom v součtu vyrobí za rok méně elektřiny, než kolik se jí z ČR vyveze

Další elektrárny jako Prunéřov, Tušimice a Ledvice (vše ČEZ) nebo velké teplárny jako Opatovice a Komořany (obě EPH), Trmice a Mělník I (obě ČEZ) či Vřesová (Sokolovská uhelná) žádají méně rozsáhlé a kratší výjimky. Některé elektrárny plánují skončit (Mělník III) nebo naopak limity splnit (Dětmarovice). 

Uhelný zdroj (elektrárny seřazeny dle emisní intenzity)Rozsah žádané výjimky pro rtuťRozdíl mezi emisemi bez výjimky a s výjimkouDélka žádané výjimky pro rtuťStav řízení
Počerady (Sev.en)28 μg/m3413 kg/rok4 rokypřed rozhodnutím v 1. instanci
Mělník III (ČEZ)ČEZ plánuje elektrárnu odstavitnežádá o výjimku0 rokůnevede se
Dětmarovice (ČEZ) ČEZ plánuje zdroj zčásti odstavit a zčásti plnit limit 4 μg/m3 pro černé uhlínežádá o výjimku0 rokůnevede se
Tisová II (Sokolovská uhelná)Plány Sokolovské uhelné zatím nejsou jasnéaktuálně nežádá o výjimky0 rokůnevede se
Chvaletice (Sev.en) 25 μg/m(žádá také o výjimku pro NOx)303 kg/rok8 let (zkráceno krajským úřadem na 6 let)výjimka vydána, ale zrušena pro nezákonnost (11/2019), znovu vydána (8/2020) a čelí odvolání
Ledvice 4 (ČEZ)ČEZ plánuje plnit limit 10 μg/m3 pro zdroje do 300 MWt příkonunežádá o výjimku0 rokůnevede se
Prunéřov II (ČEZ)26 μg/m3233 kg/2021167 kg/202282 kg/20231,5 / 2,5 / 3 roky pro jednotlivé blokypřed rozhodnutím v 1. instanci
Tušimice II (ČEZ)28 μg/m(žádá také o výjimku pro prach)285 kg/2021243 kg/2022156 kg/20231 / 2 roky pro jednotlivé blokypřed rozhodnutím v 1. instanci
Ledvice 6, nový zdroj (ČEZ)28 μg/m3193,5 kg/rok4 rokypřed rozhodnutím v 1. instanci
Kladno (Sev.en)Sev.En plánuje plnit limit 7 μg/m3nežádá o výjimku0 rokůnevede se
Mělník II (ČEZ)ČEZ plánuje elektrárnu odstavitnežádá o výjimku0 rokůnevede se
Vřesová (Sokolovská uhelná) (1)25 μg/m(žádá také o výjimku pro NOx)2 kg/rok (jako kompenzaci sníží dobu provozu)5 letpřed rozhodnutím v 1. instanci
Opatovice (EPH) (1)21 μg/m3(žádá také o výjimku pro NOx)104 kg/rok6 letpřed rozhodnutím v 1. instanci
Mělník I (ČEZ) (1)25 μg/m3102,6 kg/rok4 rokypřed rozhodnutím v 1. instanci
Unipetrol (Unipetrol RPA) (1)13 μg/m341 kg/rok6,5 rokupravomocně udělena, po skončení bude nahrazen plynem
Teplárna Olomouc (Veolia) (1)Nežádá výjimku pro rtuť, ale pro NOx a NH3nežádá o výjimku pro rtuť8 roků NOx4 roky NH3výjimka pro NOx a NH3 pravomocně udělena
Komořany (EPH) (1)Nežádá výjimku pro rtuť, ale pro NOx a SO2nežádá o výjimku pro rtuť4 roky (NOx a SO2)před rozhodnutím v 1. instanci
TAMEH K8,9,10 (TAMEH Czech) (1)Nežádá výjimku pro rtuť, ale pro NOxnežádá o výjimku pro rtuť8 let (NOx)výjimka pravomocně udělena, ale zpřísněn limit
Trmice (ČEZ) (1)Nežádá výjimku pro rtuť, ale pro NOx a SO2nežádá o výjimku pro rtuť1,5 roku (NOx a SO2)před rozhodnutím v 1. instanci
(1) Teplárny a závodní energetiky nejsou řazeny podle emisní intenzity dle kritéria Uhelné komise. Emisní intenzita tepláren je obecně nižší, než elektráren.

Pokud by byly všechny výjimky uděleny, umožnilo by to provozovatelům vypustit v až 1 636 kg rtuti ročně navíc, oproti zákonným limitům. Zhruba čtvrtinu z tohoto množství by tvořila právě výjimka pro Počerady.

Žádost o výjimku z limitů pro ochranu ovzduší před znečišťováním z uhelné elektrárny Počerady nemá základní zákonný důvod, snížení znečištění totiž nebrání nevýhodná zeměpisná poloha ani zvláštní technická charakteristika. Čtyřnásobné překročení limitu pro toxickou rtuť je navíc v rozporu s Metodickým pokynem Ministerstva životního prostředí, který doporučuje maximální výjimku ve výši necelého trojnásobku limitu. Firma ČEZ (která vypracovala původní žádost o výjimku), i firma Sev.en Energy přitom tají, jakým způsobem bude po uplynutí výjimky dosaženo splnění limitů, což je opět v rozporu s Metodickým pokynem MŽP.  

Společnost Vršanská uhelná, a.s., která je novým vlastníkem elektrárny Počerady, pravidelně poskytuje Ústeckému kraji dary v řádu milionů korun. Účastníci řízení proto namítali, že je krajský úřad Ústeckého kraje podjatý a neměl by ve věci rozhodovat. Ministerstvo životního prostředí jejich námitce nevyhovělo, budou ji však moci znovu uplatnit v rámci případné správní žaloby proti rozhodnutí o výjimce.

Jiří Koželouh, vedoucí energetického programu Hnutí DUHA, řekl:
“Zdraví lidí, ochrana klimatu i energetická koncepce státu mají jít z cesty zejména firmě Sev.en Pavla Tykače. Ta požaduje aby stát toleroval zdaleka nejvyšší emise rtuti, jen proto, aby mohla pokračovat v byznysu založeném na povrchové těžbě uhlí a jeho pálení v zastaralých a plýtvaných elektrárnách, vyrábějících elektřinu na vývoz. Udělení nehorázně rozsáhlé výjimky pro elektrárnu Počerady by však šlo proti veřejnému zájmu i proti právním předpisům, jejichž dodržování mají úřady povinnost hájit a kontrolovat.”

Lukáš Hrábek z Greenpeace ČR řekl: 
“Firmy uhlobarona Pavla Tykače jsou velmi silnými hráči, kteří dokážou ovlivňovat nejen regionální, ale i celostátní energetickou agendu. Je těžké si představit, že úředníci kraje budou aktivně prosazovat dodržování emisních limitů a odmítnou udělení výjimky pro elektrárnu Počerady proti vůli Vršanské uhelné, která leje do krajského rozpočtu miliony korun jako všimné. Krajský úřad je podle nás podjatý a o výjimce pro Počerady by se mělo rozhodovat jinde, na neutrální půdě.”

Laura Otýpková, právnička Frank Bold, řekla: 
“Výjimky z emisních limitů mají být jen ojedinělým a dočasným řešením. Jejich povolení je možné jen za splnění přísných zákonných podmínek a požadavků metodiky ministerstva životního prostředí. V případě elektrárny Počerady ale tyto podmínky naplněny nejsou – navržený limit je příliš vysoký, není jasné, zda ani jak se budou emise postupně snižovat a provozovatel navíc část podkladů žádosti tají jako obchodní tajemství. Krajský úřad by proto měl žádost zamítnout.”