Organizace Greenpeace a město Horní Jiřetín podávají podněty na Českou inspekci životního prostředí kvůli nelegálnímu vykácení starých bukových lesů v Mariánském údolí u Horního Jiřetína na úpatí Krušných hor. Místní lesy jsou podle lesních záznamů starší než 170 let, ve skutečnosti však se může věk některých z nich pohybovat i přes 200 let. 

Kácení v Mariánském údolí (c) Greenpeace – Ibra Ibrahimovič

Vlastníkem lesa je společnost Royal Pine a v bukových lesích kácela na začátku letošního roku, přestože v té době ještě úřady nerozhodly o její žádosti o povolení kácení, kterou si podala loni. Krajský úřad Ústeckého kraje přitom následně vydal 20. února nesouhlasné stanovisko k navrhovanému kácení, ovšem v té době porosty, v nichž kácení odmítl, již neexistovaly. S kácením nesouhlasil v řízení Horní Jiřetín, Greenpeace a Česká společnost pro ochranu netopýrů. Starosta Horního Jiřetína během řízení upozornil krajský úřad  i na fakt, že v lokalitě probíhá těžba.

Firma svým jednáním podle Greenpeace s velkou pravděpodobností úmyslně porušila zákon a Krajský úřad ji v tom nezabránil, ani zatím nepodnikl kroky k jejímu potrestání. Greenpeace a Horní Jiřetín navrhují, aby inspekce potrestala ilegální kácení na samé horní hranici zákonné sazby a uložila nejvyšší možnou pokutu, protože kvůli kácení unikátního starého lesa došlo k významné škodě na životním prostředí, která je jen velmi těžko napravitelná, a v případě nedostatečného postihu ze strany úřadů by mohl vzniknout nebezpečný precedens pro další vlastníky starých lesů.

V Mariánském údolí přitom podle zjištění Greenpeace probíhalo kácení dlouhodobě a z některých původních porostů téměř nic nezbývá. Proto Greenpeace navrhuje, aby inspekce nařídila firmě zdržet se zásahů v dalších lesních porostech. 

Kácení v Mariánském údolí (c) Greenpeace – Ibra Ibrahimovič

Kauza připomíná nedávné nelegální kácení, které provedly Lesy České republiky u Litvínova v porostech starších 200 let. I tento případ odhalila organizace Greenpeace, následně pak podala podnět k inspekci, která ho stále řeší.

Greenpeace již několik let upozorňuje na změnu struktury stanovišť a ničení bukových lesů, které jsou předmětem ochrany Evropsky významné lokality Východní Krušnohoří. V pondělí 24. dubna má ministerstvo životního prostředí představit plán na vznik Chráněné krajinné oblasti Krušné hory na zastupitelstvu Ústeckého kraje. Plán vyhlásit velkoplošnou ochranu v posledních velkých českých horách, které ji dosud nemají, Greenpeace vítá. Ministerstvo a celá vláda by ale podle organizace měly také mezitím prosadit okamžitý zákaz kácení v cenných starých lesích včetně krušnohorských bučin, aby do doby vyhlášení CHKO Krušné hory nebyly místní lesy zcela zničeny. 

Vladimír Buřt, starosta Horního Jiřetína, říká:
“Vlastník lesa se zde chová naprosto nehorázně. V Mariánském údolí vytěžil celé jižní svahy, ponechal jen několik tenoučkých pásů stromů. Daná lokalita je přírodní zásobárnou vody a je teď naprosto zničená. S ohledem na to, co zde provedli, bych rád tento případ dotáhl i před soud.

Nikol Krejčová, koordinátorka kampaně Greenpeace za záchranu starých lesů, říká:
“Považujeme za skandální, že firma Royal Pine vykácela staré bučiny v Mariánském údolí bez povolení a ani krajský úřad, ani Česká inspekce životního prostředí dosud nijak nezasáhly. Doufáme tedy, že nyní inspekce udělí firmě co nejvyšší pokutu a zároveň nařídí ochranu podobných porostů jako kompenzaci za ty vykácené. Zároveň vyzýváme ministerstvo životního prostředí, aby co nejrychleji vyhlásilo CHKO Krušné hory a aby prosazovalo zastavení kácení ve starých lesích s původní skladbou, které jsou starší než 120 let. Pokud kácení v krušnohorských bučinách vláda nezastaví, nebude už v době vyhlášení CHKO Krušné hory co chránit.”