Krajský úřad Ústeckého kraje již rozhodl v osmi z 12 řízení, která spustil v květnu, aby zajistil větší ochranu místních unikátních bukových lesů v Evropsky významné lokalitě Východní Krušnohoří. Rozhodnutí rozesílá majitelům lesů do datových schránek postupně od konce minulého týdne, dostává je jako účastník řízení i organizace Greenpeace. Ve všech řízeních zakázal kácení v lesních porostech starších 120 let. Nově bude přísně chráněno 466,92 hektarů starých lesů. Již dříve rozhodl úřad o ochraně starých lesů také v okolí Litvínova.

Bučiny v Krušných horách (c) Greenpeace – Ibra Ibrahimovič

Omezení těžby dřeva se zatím týká lesních hospodářských celků Bohosudov, Most, Mikulov, Krupka, Hrob, Jirkov, Blatno a Boleboř, v případě celků Libouchec, Střekov, Lesy Sever (u Dubí) a Mariánské Údolí by měl úřad ještě rozhodnout. Organizace Greenpeace rozhodnutí úřadu vítá a vyzývá majitele lesů, aby ochranu vzácných lesů podpořili a proti rozhodnutí se neodvolávali. 

Přestože Ústecký kraj nyní zlepšil ochranu starých lesů v Krušných horách, pořád jde jen o dočasné opatření, protože platí pouze do konce platnosti příslušných lesních hospodářských plánů, tedy většinou do roku 2030. Zároveň se přísnější ochrana týká zatím jen zlomku z celkové rozlohy krušnohorských bučin, která činí zhruba 8000 hektarů, a chráněná území jsou fragmentovaná. Dlouhodobým řešením pro ochranu krušnohorských bučin je co nejrychlejší vyhlášení CHKO Krušné hory s dostatečnou rozlohou bezzásahových a chráněných území pokrývajících lesy všech věkových struktur.

Nikol Krejčová, vedoucí kampaně Nekácejte, říká:
“Jsme rádi, že kraj podpořil ochranu přírody a biodiverzity. Již nyní hrozí místním lesům nevratné poškození, a pokud by se v nich kácelo dál, mohly by být kompletně zničeny kvůli finančnímu zisku. Doufáme, že bude o zákazu těžby starých porostů rozhodnuto i v dalších oblastech Krušných hor. Díky zákazu kácení nejstarších porostů bučin na několik let získává vláda čas zajistit jejich komplexnější ochranu vyhlášením CHKO. Cílem by měla být ochrana celého ekosystému krušnohorských bučin a v mladších porostech provádět pouze šetrné hospodaření, jinak totiž nedává smysl chránit pouze malé fragmenty starých lesů.”

Již dříve úřad omezil plánované kácení v okolí Litvínova státní firmě Lesy ČR, ta se proti rozhodnutí odvolala k ministerstvu životního prostředí, protože chce kácet v původním rozsahu. Firma také vyhrožovala místním obcím, že v případě omezení kácení ze strany Ústeckého kraje zakáže lidem vstup do lesů, nicméně po výzvě ministra zemědělství Marka Výborného od tohoto plánu upustila.  Firma argumentovala tím, že bez kácení bude vstup do lesa nebezpečný, nicméně rozhodnutí úřadu v tomto i ve všech dalších řízeních dovoluje i nadále kácení z důvodu bezpečnosti osob nebo majetku, například u značených cest.

Je evidentní, že se v současné době kácí i jiné staré lesy než ty v Krušných horách, například Ždánický les na jižní Moravě. Organizace Greenpeace proto vede kampaň za okamžité omezení kácení v lesích starších 120 let. Po Ministerstvu zemědělství a po státní firmě Lesy ČR požaduje, aby přestaly s kácením a nešetrným managementem ve starých lesích ve vlastnictví státu. Zároveň by vláda podle Greenpeace měla připravit opatření, která zamezí ničení lesů i dalším vlastníkům. Pro své požadavky v kampani Nekácejte.cz nyní sbírá podpisy lidí; výzvu dosud podpořilo přes 16 tisíc lidí.