Zastaralá uhelná elektrárna ČEZ Počerady byla loni s 229 kilogramy opět největším zdrojem znečištění toxickou rtutí v ovzduší v České republice. A navíc oproti předchozímu roku zvýšila emise toxické látky o více než 20 %. Elektrárna Chvaletice zvýšila znečištění rtutí dokonce na více než dvojnásobek (ze 74 kg na 154 kg). Ukázala to zveřejněná data v Integrovaném registru znečišťování Ministerstva životního prostředí, na která upozornila ekologická organizace Arnika. V desítce největších znečišťovatelů figurují většinou uhelné elektrárny. Hnutí DUHA a Greenpeace proto vyzvaly otevřeným dopisem ministra životního prostředí Richarda Brabce, aby začal řešit situaci s růstem znečištění toxickou rtutí z uhelných elektráren.

Po Počeradech byly druhým největším zdrojem rtuti v ovzduší v ČR v roce 2018 elektrárny Prunéřov I a II s 224 kg dohromady (v roce 2017 to bylo 133 kg) a třetím Energetika Třinec (205 kg). Třinecká teplárna je zároveň skokanem z roku – na třetí příčku skočila z 11. místa za rok 2017, kdy vypustila 73 kg. Čtvrté místo obsadila elektrárna Chvaletice se 154 kilogramy rtuti, což je nárůst na více než dvojnásobek oproti roku 2017 a opět velký skok z předchozího 10. místa. V žebříčku znečišťování ovzduší rtutí dále následují Elektrárna Opatovice (129 kg v roce 2018 oproti 33 kg v roce 2017), elektrárna Tušimice (125 kg v roce 2018 oproti 86 kg v roce 2017) a Třinecké železárny (117 kg), které jako jediné v první desítce oproti roku 2017 naopak znečištění snížily (ze 161 kg). Dále pak chemické závody Unipetrol (106 kg v roce 2018 oproti 52 kg v roce 2017), kde se pro výrobu energie také spaluje hnědé uhlí. A v závěru desítky největších znečišťovatelů rtutí jsou elektrárna Ledvice (95 kg) a ostravské hutě Liberty (dříve Arcelor Mittal) s 92 kilogramy.

Česká republika se také v mezinárodní Minamatské úmluvě o rtuti zavázala k ochraně lidského zdraví a životního prostředí před emisemi a úniky rtuti a sloučenin rtuti způsobenými lidskou činností. Podle ekologických organizací je zejména potřeba nevydávat další výjimky z nových evropských emisních limitů, které mají za cíl do roku 2021 zásadně snížit emise toxické rtuti z velkých spalovacích zdrojů. Úředníci ministerstva nyní na základě četných odvolání posuzují výjimku, kterou udělil Krajský úřad v Pardubicích elektrárně Chvaletice ve vlastnictví uhlobarona Pavla Tykače. Výjimka by nejen umožnila Chvaleticím neplnit nový limit, ale dokonce emise zvýšit. Ekologické organizace také upozorňují, že uhelné elektrárny fakticky dostaly nedávno plošnou výjimku z emisních limitů. Vyhláškou ministerstvo životního prostředí stanovilo, že provozovatelé si budou moci odečíst až 40 % naměřených emisí jako “chybu měření” .

Hnutí DUHA a Greenpeace zároveň v dopise žádají, aby se ministr životního prostředí postavil proti prodeji uhelné elektrárny ČEZ Počerady opět Pavlu Tykačovi. Největší tuzemský zdroj rtuti do ovzduší a největší zdroj emisí skleníkového oxidu uhličitého i jedovatých oxidů dusíku by v rukou nového majitele škodil životnímu prostředí ve větší míře a po delší dobu než pod stávajícím vlastníkem.

Právě největší zdroje rtuti jsou i ty nejzbytečnější. Jedná se zejména o zastaralé uhelné elektrárny, které – vzhledem k vysokému přebytku výroby elektřiny nad spotřebou – nepotřebujeme a můžeme z větší části odstavit hned. Navíc podle podrobné studie firmy Energynautics je možné bez ohrožení stability sítě a dodávek elektřiny zavřít všechny uhelné elektrárny (s výjimkou tepláren) do roku 2030.

Elektrárna Počerady

Rtuť se dostává do lidského těla zejména s potravou z rostlin a živočichů, které ji obsahují kvůli spadu na půdu. Velmi nebezpečná je přeměna rtuti na extrémně nebezpečnou formu methylrtuť a následné hromadění v tělech vodních živočichů. Skrze konzumaci ryb a mořských plodů se methylrtuť dostává i do organismů lidí. Methylrtuť má vysoce toxické účinky na nervovou soustavu. Má schopnost prostupovat placentou a negativně ovlivňovat vývoj mozku nenarozeného dítěte v těle těhotné ženy.

Jiří Koželouh, vedoucí energetického a klimatického programu Hnutí DUHA, řekl:
“Ministr Brabec nemůže přihlížet tomu, jak uhlobaroni otravují vzduch, vodu a půdu rtutí. Uhelná elektrárna ČEZ Počerady je nejen největší zdroj toxické rtuti v ovzduší, ale dokonce jí oproti předchozímu roku vypustila o 20 procent více. Ale není to nic proti tomu, co by s elektrárnou dělal Pavel Tykač, kdyby mu ji ČEZ na konci roku opravdu prodal. Vláda i Dozorčí rada ČEZ by měly myslet na naše zdraví, měnící se klima i energetickou koncepci a elektrárnu místo prodeje do několika let odstavit.” 

Lukáš Hrábek, tiskový mluvčí Greenpeace, řekl:
“Státy Evropské unie prosadily emisní limity pro vypouštění rtuti, aby tato toxická a velmi nebezpečná látka tolik neznečišťovala náš vzduch, půdu a vodu. Čeští provozovatelé uhelných elektráren v rozporu s tímto cílem již několik let množství vypouštěné rtuti vytrvale zvyšují. A jeden z největších znečišťovatelů rtutí – elektrárna Chvaletice – dokonce už nyní dostal pro rtuť výjimku z nových emisních limitů od Pardubického kraje. V tomto případě opravdu neplatí, že by nám zlá Evropská unie něco zakázala a my bychom se tu na protest měli všichni otrávit rtutí. Doufáme, že si to úředníci ministerstva životního prostředí uvědomí a výjimku pro vypouštění rtuti elektrárnou Chvaletice ještě zruší.”