#KonecDobyFosilní #Ovzduší #ZměnaKlimatu

Zbavme se závislosti na uhlí

Můžeme být zdravější, žít déle a dýchat čistý vzduch.

Jdu do toho

Greenpeace ČR dnes odeslalo na Ministerstvo životního prostředí námitku systémové podjatosti proti Krajskému úřadu Pardubického kraje. Žádá v ní, aby o výjimce z limitů ochrany ovzduší pro elektrárnu Chvaletice rozhodoval jiný, nezávislý krajský úřad. 

Důvodem návrhu je jak dlouhodobá a očividná podjatost krajských úředníků ve prospěch elektrárny Chvaletice a jejího vlastníka Pavla Tykače, tak i aktuální výroky hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického. Ten koncem listopadu překvapivě a veřejně deklaroval, že krajští úředníci jsou podjatí. V situaci, kdy nejvyšší představitel kraje zpochybnil nestrannost jeho úředníků, ovlivnil celou věc způsobem, která sama o sobě k vyloučení úřadu pro systémovou podjatost postačuje.

Nejde však o jediný důvod. Pardubický kraj již v minulosti prodlužování dalšího provozu elektrárny, která je největším zdrojem znečištění ovzduší na jeho území, nejméně dvakrát otevřeně podpořil. Prvním případem je znění nedávno schválené krajské energetické koncepce (na tento příklad odkazuje i hejtman Netolický). Druhým případem jsou kategorická vyjádření ve prospěch elektrárny, která na ústním jednání pronesl jménem kraje předseda výboru pro životní prostředí, venkov a zemědělství krajského zastupitelstva Petr Šilar.

Jan Rovenský z Greenpeace dnes uvedl:„Pan hejtman Netolický má pravdu, úředníci kraje jsou ve věci Chvaletic skutečně flagrantně podjatí. Podle naší dlouhodobé zkušenosti funguje krajský úřad spíše jako továrna na razítka pro Tykačovu elektrárnu než jako nezávislý úřad, který má hájit veřejný zájem. O udělení výjimky, která by měla podstatný vliv na zdraví lidí i mimo území Pardubického kraje, by proto měl rozhodovat někdo jiný. Doufáme, že to pan ministr Brabec a jeho podřízení uznají.“

Provozovatelé elektrárny Chvaletice před necelým rokem požádali o výjimku, která by jim umožnila do životního prostředí vypouštět o 250 procent více nebezpečné rtuti, než kolik dovolují nové emisní limity platné od roku 2021. Zároveň požádala i o výjimku z limitů oxidů dusíku, a to pro všechny čtyři bloky elektrárny. Krajský úřad Pardubického kraje výjimku udělil. Ministerstvo životního prostředí pak 20.  listopadu vyhovělo odvolání Greenpeace, místních spolků i některých okolních obcí, rozhodnutí o udělení výjimky zrušilo a vrátilo věc krajskému úřadu k novému projednání a rozhodnutí