Na poslední možnou chvíli před koncem roku zveřejnil Krajský úřad Pardubického kraje rozhodnutí o navýšení stropů pro emise prachu pro elektrárnu Chvaletice za právě uplynulý rok 2019. Učinil tak ve stejný den, kdy ministerstvo životního prostředí přiznalo, že je úřad ve vztahu ke chvaletické elektrárně podjatý.

Nejedná se přitom o první navýšení emisí prachu pro rok 2019, úřad už stropy zvyšoval o dva roky dříve po kontroverzní a nedostatečné “ekologizaci” elektrárny. Množství vypouštěného prachu v roce 2019 nyní může vzrůst oproti původní hodnotě z roku 2014 o 73 %. Roční emisní strop pro prach pro rok 2019 měl původně hodnotu 254,30 tun, v roce 2017 byl tento strop navýšen na 334,30 tun a nyní byl navýšen podruhé – na hodnotu 439,3 tun. Navýšení stropů přiznal ve včerejší tiskové zprávě i provozovatel elektrárny, společnost Sev.en EC.

Elektrárna Chvaletice © Greenpeace – Petr Zewlakk Vrabec

Elektrárna Chvaletice je v současnosti největším jednotlivým zdrojem polétavého prachu v Česku. Podle integrovaného registru znečištění vypouštěla nejvíce prachu ze všech uhelných elektráren, překonala dokonce i ocelárny. V roce 2018 elektrárna vyprodukovala 455,5 tun prachu, emisní strop měla přitom nastavený na 494 tun. Oproti roku 2017 množství vypouštěného polétavého prachu zvýšila o 65 %. Data vypouštěných emisí za rok 2019 budou zveřejněna nejdříve v dubnu 2020.

Formálně o stejné množství prachu, o které se emisní strop elektrárně Chvaletice zvýší, se jako kompenzace sníží stropy u elektráren Komořany, Opatovice a Plzeňské teplárenské. Tyto elektrárny mají ale dlouhodobě dostatečnou rezervu a administrativní “výměna emisních stropů” ke konci roku nepovede ke snížení jejich emisí, ale naopak ochrání elektrárnu Chvaletice před porušením jejích emisních stropů za 2019, a tudíž i před placením možné pokuty. 

Emisní stropy chvaletické elektrárně zvyšují úředníci Pardubického kraje pravidelně a vždy v režimu tzv. nepodstatné změny, tedy s vyloučením veřejnosti a bez zkoumání vlivu na životní prostředí. Nynější rozhodnutí paradoxně přichází ve stejné době, kdy ministerstvo životního prostředí v paralelním řízení o udělení výjimky z nových emisních limitů platných od roku 2021 přiznalo, že úředníci Pardubického krajského úřadu jsou ve vztahu k elektrárně Chvaletice systémově podjatí.

Jiří Jeřábek z Greenpeace říká:
“Je to absurdní. Když musejí úředníci Pardubického kraje rozhodovat o chvaletické elektrárně a jejich kroky kontroluje jako odvolací orgán ministerstvo životního prostředí, jsou systémově podjatí. Když ale mohou provozovatelům elektrárny Chvaletice pomoci sami za zavřenými dveřmi bez účasti veřejnosti, nějakým zázrakem se podjatosti zbaví a nemají problém ve prospěch elektrárny rozhodnout.” 

Robert Hrdina ze spolku Zastavme elektrárnu Chvaletice dodává: 
“Ti samí úředníci jsou v jednom řízení s elektrárnou Chvaletice podjatí a podle slov hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického nemohou správně rozhodnout, v druhém řízení se ale nebojí dát provozovatelům elektrárny razítko, které jim dovoluje více znečišťovat ovzduší. Je zcela evidentní, že úředníci dlouhodobě pomáhají uhlobaronovi Pavlu Tykačovi k vyšším ziskům místo toho, aby chránili zájmy veřejnosti.”