Ministerstvo životního prostředí na svých stránkách zveřejnilo celkové množství emisí, které elektrárna Chvaletice vypustila v minulém roce. Ze zveřejněných dat vyplývá, že oproti roku 2017 zdvojnásobila elektrárna emise nebezpečné rtuti a o 65 procent navýšila také emise polétavého prachu. Rtuti vypustila 154 kilogramů, zatímco v roce 2017 to bylo 74 kilogramů. Prachu elektrárna vypustila do ovzduší 354 tun oproti 214 tunám v roce 2017.

Již dříve organizace Greenpeace a Hnutí DUHA upozornily na fakt, že podle údajů Evropské komise vzrostly elektrárně Chvaletice emise oxidu uhličitého o 43 procent na 4,4 milionu tun, tedy největší hodnotu za posledních 11 let, a stala se tak třetím největším zdrojem skleníkových plynů v České republice.

Kvůli emisím rtuti a oxidů dusíku, které nebudou splňovat nové emisní limity platné od roku 2021, si provozovatel elektrárny nyní žádá na Krajském úřadu Pardubického kraje o výjimku. Podle žádosti chce mít provozovatel možnost vypouštět až 421 kilogramů rtuti ročně, sám tedy v budoucnosti zřejmě počítá s dalším navyšováním emisí rtuti.

Chvaletice Power Plant Occupation in Czech Republic. © Petr Zewlakk Vrabec / Greenpeace

Elektrárna Chvaletice

Měření rtuti se v současné době provádí jednorázově a je velmi nepřesné. Podle studie Vysoké školy báňské se naměřené hodnoty v roce 2021, kdy bude zavedeno kontinuální měření rtuti, zvýší zhruba o 25 procent. Nynější skok na dvojnásobek oproti měření v roce 2017 však spíše než s nejistotou měření souvisí s nárůstem výroby elektřiny v minulém roce.

Provozovatelé elektrárny již dříve přiznali, že po uzavření dolu ČSA v roce 2024 bude elektrárna spalovat méně výhřevné uhlí z velkolomu Vršany. Aby udrželi stejný objem výroby, budou muset pálit o 41 procent větší objem uhlí. Emise rtuti tak mohou vzrůst o další desítky procent.   

Lukáš Hrábek, tiskový mluvčí Greenpeace ČR, řekl:
“Emisní limity, které budou omezovat emise rtuti, se u nás zavádějí až od roku 2021. Dosud žádné omezení pro tuto nebezpečnou a vysoce toxickou látku neplatí. Provozovatel elektrárny Chvaletice však nové limity plnit nechce a místo toho, aby množství vypouštěné rtuti snižoval, ho neustále zvyšuje a chce zvyšovat i nadále. To by mu úředníci v žádném případě neměli dovolit.”