Greenpeace og Danmarks Sportsfiskerforbund har afholdt en begravelse af Vejle Fjord med over 1000 mennesker og “pårørende”. Det blev et smukt farvel til den døde fjord med et håb om, at begravelsen kan skabe et vendepunkt, hvor der skabes handling for at få liv i fjorden og et sundt havmiljø.

Præst taler foran publikum
Præst Sarah Kragh Dedieu holdt en smuk håbsandagt, hvor hun med med udgangspunkt i skabelsesberetningen talt om naturen som skaberværk, vi har ansvar for. © Michael Hedelain/Greenpeace


Det strømmede til fra nær og fjern af over 1000 mennesker, der lørdag formiddag kom til Skyttehushaven for at begrave Vejle Fjord og sørge over tabet af den natur i vandet, der engang var så fuld af liv. Nu er havbunden død, vandet grumset og fiske- og planteliv forsvundet.

Greenpeace og Danmarks Sportsfiskerforbund har arrangeret mindehøjtideligheden for at skabe et rum til sorgen over dette tab, men også for at skabe håb og fælles handling for at få livet tilbage i fjorden og Danmarks kyst- og havområder. “Pårørende” til fjorden talte sportsdykkere, lystfiskere, kajakroere, paddleboardere, elever fra byens gymnasium ned til fjorden og mennesker fra nær og fjern, der var kommet for at sige farvel.

© Michael Hedelain/Greenpeace
© Michael Hedelain/Greenpeace

En folkelig bevægelse kræver handling

Den store bekymring for Danmarks kriseramte havmiljø, som ikke alene kom til udtryk ved begravelsen, men også har fyldt den offentlige debat og medierne op til mindehøjtideligheden, vidner om en stor bekymring – og at tingene er ved rykker sig. At mange mennesker ønsker, at der bliver skredet til akut, politisk handling for at redde havmiljøet.

Det var en smuk og sørgerlig begravelse, og det var svært at holde tårene tilbage, når folk berettede om alt det liv, der ikke er her mere. Men det var også en håbets dag. For med over 1000 mennesker, et utal af lokale ildsjæle og opbakning fra hele landet, så står det også klart, at vi nu er en folkelig bevægelse der kræver handling for at få livet tilbage til havet,” siger Christian Fromberg, kampagneleder for landbrug, natur og skov hos Greenpeace.

Christian Fromberg, kampagneleder for landbrug, natur og skov, under sin tale om Vejle Fjord. Begravelsen af Vejle Fjord er arrangeret af Greenpeace og Danmarks Sportfiskerforbund med en lang række lokale kræfter og “pårørende”, som har været med til at realisere den mindeværdige dag. © Michael Hedelain/Greenpeace

Det fælles ansvar for naturen som skaberværk

Undervejs blev vand fra fjorden hældt i den specialdesignede glaskiste af tre nære pårørende fra Vejle omegn: en dykker, en fritidsfisker og en paddleboarder.

Efter begravelsen stod Sarah Dedieu, præst ved Sct. Johannes Kirke i Vejle, for en håbsandagt, hvor hun med udgangspunkt i skabelsesberetningen talte om at tage fælles ansvar for naturen som skaberværk.

”Jeg tror på, at skaberværket er vores alles fælles gave og opgave, og at vi sammen kan løfte ansvaret ved at glæde os over alt det skabte, vise omsorg for naturen og genoprette det, der er gået tabt. Som præst er jeg overbevist om, at kirken har noget særligt at bidrage med i forhold til debatten om klimaet og naturen, og det er håbet,” siger Sarah Dedieu.

Carsten Jensens mindeord: “Vi låner jorden af vores børn”

Forfatter Carsten Jensen under sit mindeord om fjorden og menneskets forbundethed til naturen © Michael Hedelain/Greenpeace

Hele mindehøjtideligheden var fuld af stemninger af både sorg, vemodighed og igangsattende håb, der kom til udtryk i fællessang, akkompogneret af klaver og trompet, og mindeord fra scenen fra forfatter Carsten Jensen, politisk leder Martin Lidegaard (RV), politisk ordfører Signe Munk (SF) og udvalgsformand i Vejle byråd, Søren Peschardt (S).

Især Carsten Jensen holdt en lang og flot tale, der satte menneskets forhold til naturen og vandet i perspektiv på en måde, så der blev helt stille blandt det talstærke publikum, som efter talen brød ud i stor applaus.

“Hvad skal vi bruge vores hænder til, når vi fjerner dem fra klodens luftrør?
De må ikke hvile i skødet. Vi skal bygge en ny og grønnere verden, en langsommere, mere nænsom og omsorgsfuld verden. Vi skal tænke på os selv som formødre og forfædre til mange generationer fremover og ikke se fremtiden som en losseplads for uløste problemer. Vi skal være som den bedstefar, der planter et træ, i hvis skygge han ved, at han aldrig selv vil komme til at sidde. Vi skal sige som apache-indianerne: Vi arver ikke jorden af vores forfædre. Vi låner den af vores børn,” lød det fra Carsten Jensen.

Hele Carstens Jensens tale kan læses HER.

Politisk leder for Radikale Venster, Martin Lidegaard, havde inden sit mindeord fylt et syltetøjsglads med vand fra den døde fjord, som han lovede at tage med til de politiske forhandlinger som en reminder om, at havmiljøets krise kræver handling. © Michael Hedelain/Greenpeace

Landbrugets kvælstof skaber iltsvind og død havbund

Den triste årsag bag Vejle Fjords død og begravelse er især den voldsomme udledning af kvælstof fra landbrugets gødning. Sektoren står for 70 procent af udledningen af kvælstof fra land til havmiljøet, så der kommer iltsvind og voldsom algevækst i vandet, hvor havbunden mange steder er omdannet til golde ørkenlandskaber. Derfor er der nærmest ikke længere fisk at finde i Vejle Fjord.

For at gøre noget ved “det døde hav” i Danmarks fjorde og langs kysterne, skal kvælstofforureningen ned. Her opfordrer Greenpeace og Danmarks Sportsfiskerforbund til flere løsninger, som vil sætte skub på landbrugets omstilling og sænke udledningen markant. Det vigtigste tiltag vil være udtag af 600.000 hektar landbrugsjorde til natur.

Vejle Fjord vil også stå for håbet om en bedre fremtid

Sportsdykker Rie Nielsen og Kaare Manniche Ebert, biolog og lystfisker hos Danmarks Sportsfiskerforbund, siger et flot farvel til Vejle Fjord med håb om, at den vil genopstå. Begge må de finde andre steder end fjorden, når de vil et opleve levende vandområder med et sundt plante- og fiskeliv. © Michael Hedelain/Greenpeace

Med det store engagement i begravelsen, der har ikke alene har været i Vejle, men i hele landet, er der meget at bygge på for at få skabt politisk handling, lyder det fra Kaare Mannince Ebert, biolog hos Danmarks Sportsfiskerforbund og mangeårig lystfisker fra Vejle.

“Selv om anledningen var trist, så skabte begravelsen og de mange deltagere håb om en bedre fremtid. Vi lystfiskere har på egne kroppe set den negative udvikling i havmiljøet, og vi har bogstaveligt talt stået i fedtemøg til livet. Men vores bekymringer er indtil nu kun i ringe grad blevet hørt. Begravelsen af Vejle Fjord markerer et skifte, hvor havmiljøet nu er blevet en sag for hele Danmark. Og selv om Vejle Fjord hidtil har været et symbol på havmiljøets deroute, så vil Vejle Fjord fremover også repræsentere håbet om en bedre fremtid, hvor alle interessenter tager ansvar for at få livet tilbage til fjorden og de indre farvande,” siger Kaare Manniche Ebert.

Læs mere og skriv under for at komme havmiljøet til undsætning.