Greenpeacen teettämän analyysiraportin mukaan Euroopan suurten fossiiliyhtiöiden energiantuotannosta vain 0,3 prosenttia tuli viime vuonna uusiutuvista lähteistä. Investoinnit fossiilienergiaan olivat moninkertaiset verrattuna puhtaaseen energiaan.

Greenpeacen aktivistit osoittivat mieltä Shellin pääkonttorilla helmikuussa 2023, kun Shell julkisti ennennäkemättömän voittoisan tuloksensa edellisvuodelta. Aktivisteilla oli mukanaan bensan hintakylttiä muistuttava kyltti, jossa näkyy Shellin valtavat voitot ja vielä se vielä tuntematon summa, jonka Shell maksaa aiheuttamistaan ilmastotuhoista. Shell oli mukana myös Greenpeacen tuoreessa The Dirty Dozen -selvityksessä.

12 Euroopan johtavaa fossiiliyhtiötä antaa julkisuudessa harhaanjohtavaa tietoa aikeistaan siirtyä uusiutuviin energiamuotoihin, toteaa Greenpeacen teettämä, keskiviikkona 23.8. julkaistu selvitys. 

The Dirty Dozen: The Climate Greenwashing of 12 European Oil Companies -raportissa on analysoitu vuoden 2022 vuosiraportit 12 eurooppalaiselta öljy- ja kaasuyhtiöltä. Analyysin mukaan yhtiöiden viime vuoden yhteenlasketusta energiantuotannosta noin 0,3 prosenttia tuli uusiutuvasta energiasta.

Lisäksi selvisi, että vuonna 2022 ainoastaan 7,3% (6,57 miljardia euroa) yhtiöiden investoinneista ohjattiin puhtaaseen energiaan. BP, Equinor, Wintershall Dea ja TotalEnergies  vähensivät vähähiilisiin tai uusiutuviin tuotteisiin tehtyjä investointejaan verrattuna vuoteen 2021.

Suurin osa näistä yhtiöistä on julkisesti asettanut nettonollatavoitteen vuoteen 2050 mennessä ja kertonut julkisuudessa toistuvasti investoinneistaan uusiutuvaan energiaan. Yksikään niistä ei kuitenkaan ole kehittänyt johdonmukaista strategiaa tavoitteen saavuttamiseksi. Valtaosa näistä yhtiöistä aikoo jatkaa tai jopa lisätä öljyn ja kaasun tuotantoa.

Greenpeacen ilmasto- ja energia-asiantuntijan Olli Tiaisen mukaan raportti osoittaa jälleen, että ilmastoimia ei voi laskea fossiiliyhtiöiden vapaaehtoisten päästövähennysten varaan.

“Näiden yhtiöiden vastuullisuuspuheet ovat räikeässä ristiriidassa todellisuuden kanssa, eli viherpesua. Ei ole merkkejä siitä, että ne muuttaisivat ansaintamallejaan ilmastotieteen vaatimassa aikataulussa”, Tiainen sanoo.

“Kuluneen kesän maastopaloilla ja äärimmäisillä sääilmiöillä on kiistaton yhteys ilmaston lämpenemiseen, ja fossiilisista polttoaineista aiheutuvat ilmansaasteet tappavat jo enemmän ihmisiä kuin tupakka. Mitä enemmän poltamme öljyä, kaasua ja hiiltä, sitä tukalammaksi elämämme maapallolla muuttuu vuosi vuodelta. Siksi hallitusten on rajoitettava fossiiliyhtiöiden valtaa ja laadittava suunnitelma kaikista fossiillisista polttoaineista luopumiseksi.”