Suomalaiset ovat valmiita ilmastokriisin torjuntaan. Hallitusohjelmaan kirjattavat tavoitteet on nyt muutettava todeksi.

Iltalehdelle vuodettu hallitusohjelman ilmasto-osuuden luonnos sisältää paljon hyvää. Hiilineutraalius vuonna 2035 ja pyrkimys maailman ensimmäiseksi fossiilivapaaksi hyvinvointivaltioksi ovat oikeat tavoitteet.

“Vuodettu hallitusohjelma osoittaa, että hallitusneuvottelijat ovat ottaneet tosissaan suomalaisten valmiuden torjua ilmastokriisiä. Nyt olisi kuitenkin ollut jo mahdollisuus esittää konkreettisempia toimia ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi”, sanoo Greenpeacen maajohtaja Sini Harkki.

“Tästä on kuitenkin hyvä aloittaa. Suomalaiset pitävät varmasti hallitusta silmällä. Pidämme yhdessä huolta, että hallituksen päätökset todella tekevät Suomesta maailman ensimmäisen fossiilivapaan hyvinvointivaltion”, Harkki jatkaa.

Keinot tavoitteiden saavuttamiseksi vaativat vielä tiukennusta. Suurimpana yksittäisenä puutteena Greenpeace pitää turpeen lepsua kohtelua. Turpeen energiakäyttö on lopetettava kokonaan vähintään samassa aikataulussa kuin kivihiilen polttaminen eli vuonna 2029.

On kiitettävää, että hallitus aikoo kasvattaa hiilinieluja myös lyhyellä aikavälillä. Konkreettiset toimet ohjelmasta kuitenkin puuttuvat tilanteessa, jossa paine hakkuisiin selluteollisuuden kasvun takia on kova.

Ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi myös muiden keinojen tarkennus jää tehtäväksi hallituskauden aikana. Muun muassa liikenteen päästöjen puolittaminen vaatii nopeaa liikenteen sähköistämistä siirtämällä liikennettä kiskoille ja lisäämällä sähköautojen osuutta henkilöautokannasta.

Greenpeace pitää hyvänä luonnonsuojelun rahoituksen nostamista sataan miljoonaan euroon vuodessa. Myös Metsähallituksen omistajapoliittisten linjausten päivittäminen siten, Metsähallituksen vuotuisessa tuloutusvaatimuksessa otetaan nykyistä vahvemmin huomioon vaikutukset hiilinieluun ja luonnon monimuotoisuuteen, on positiivista.

Lisätiedot:

Sini Harkki, Greenpeace Nordenin maajohtaja Suomessa, sini.harkki@greenpeace.org, puhelin 050 582 1107
Juuso Janhunen, tiedottaja, juuso.janhunen@greenpeace.org, puhelin 040 482 5541
Juha Aromaa, viestintäpäällikkö, juha.aromaa@greenpeace.org, puhelin 050 369 6202