Pääministeri Juha Sipilän koollekutsuma puoluejohtajien ilmastotapaaminen pidetään huomenna 20.11. Kaikkien eduskuntapuolueiden puheenjohtajat tapaavat pääministerin virka-asunnolla Kesärannassa. Greenpeace vaatii puoluejohtajilta sitoutumista lokakuun ilmastomarssilla esitettyihin ilmastovaatimuksiin.

Kuva ilmastomarssilta lokakuussa 2018.

Kansalaisjärjestöjen koolle kutsumalla lokakuun ilmastomarssilla yli 10 000 marssijaa vaati eduskuntapuolueita sitoutumaan Suomen irrottamiseen fossiilisista polttoaineista vuoteen 2035 mennessä ja fossiilisten polttoaineiden tukien loppua vuoteen 2020 mennessä. Lisäksi vaadittiin, ettei metsien hakkuita enää lisätä, eikä avata yhtäkään uutta turvekenttää. Järjestöt vaativat myös Suomen nettopäästöjen tiputtamista alle nollan vuoteen 2030 mennessä.
“IPCCn viimeisimmän raportin viesti oli selvä: seuraavat 12 vuotta ratkaisevat sen, pystytäänkö ilmaston lämpeneminen pysäyttämään globaalisti 1,5 asteeseen. Meidän pitäisi pyrkiä maailman ensimmäiseksi hyvinvointiyhteiskunnaksi, joka luopuu fossiilisista polttoaineista. Suomella on mahdollisuus nousta ilmastojohtajaksi ja luoda samalla investointeja ja hyvinvointia, mutta rohkeisiin tekoihin on ryhdyttävä nyt”, kommentoi Greenpeacen maajohtaja Sini Harkki.
Lokakuun ilmastomarssilla nähtiin poliitikoilta myös uusia linjauksia. Sisäministeri Kai Mykkänen lupasi kokoomuksen sitoutuvan fossiilisten polttoaineiden tuista luopumiseen seuraavalla eduskuntakaudella ja SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne vahvisti puolueen sitoutuvan hiilinegatiivisuuteen vuoden 2035 jälkeen ja kivihiilestä luopumisen ohella turpeen energiakäytön loppumiseen vuoteen 2029 mennessä. Greenpeace huomauttaa, että metsien hiilinielujen pieneneminen on uhka hiilineutraalisuustavoitteelle.
“Tällä hetkellä metsien kestämätön hakkuiden lisääminen ja turpeen energiakäytön jatkuminen uhkaavat kääntää Suomen nettopäästöt jopa kasvuun. Samaan aikaan fossiilisille polttoaineille jaetaan kestämättömiä tukia, vaikka juhlapuheissa puhutaan ilmastonmuutoksen torjunnan supervallaksi ryhtymisestä. Tämän täytyy muuttua”, Harkki jatkaa.

Greenpeace seuraa yhdessä muiden kansalaisjärjestöjen ja vapaaehtoisten kanssa Kesärannan tapaamista myös paikan päällä klo 11 alkaen.

Lisätiedot

Sini Harkki, maajohtaja Suomessa, Greenpeace Norden
050 582 1107, sini.harkki@greenpeace.orgg

Olli Tiainen, ilmasto- ja energiavastaava, Greenpeace Norden
040 164 8606, olli.tiainen@greenpeace.org

Juuso Janhunen, tiedotta, Greenpeace Norden
040 482 5541, juuso.janhunen@greenpeace.org