Hiszünk abban, hogy a környezeti konfliktusokkal, és így a klíma- és ökológiai válsággal szemben is együtt, össztársadalmi szinten kell felvennünk a harcot. Mindenki számára biztosítanunk kell a méltóságos élethez való jogot, a tiszta levegőt, az egészséges élelmiszereket, a biztonságos, fenntartható jövőt. A sokszínűség nem csak a természetnek, de a társadalmainknak is sajátja.

Azért dolgozunk, hogy a klíma- és ökológiai válságot előidéző, túlfogyasztó, igazságtalan világrendet jobbá alakítsuk. Azért, hogy olyan rendszert hozzunk létre, ami a fenntarthatóságon, kölcsönös tiszteleten alapszik, amely minden embertársunk számára garantálja a méltósággal élhető élet feltételeit.

Ehhez még sok a teendőnk. Véget kell vetnünk a végtelen gazdasági növekedés illuziójának, ami fenntartja és egyre mélyíti a társadalmi egyenlőtlenségeket. El kell jutnunk oda, hogy megértsük: kockázatközösségben élünk egymással, ahol otthonunk, a bolygónk erőforrásai végesek.

A többség jóllétével szemben ez a kevesek boldogulását biztosító rendszer az, ami megteremtette a klímaválságot is, és a túlfogyasztás ösztönzésével folyamatosan súlyosbítja azt. Közben társadalmi csoportokat szegényít el, tesz kiszolgáltatottá és fordít egymás ellen. Csak úgy tudjuk megváltoztatni ezt a rendszert, ha együtt találunk megoldásokat. Kollektív felelősségünk az, hogy senkit ne hagyjunk hátra.

Ahogy a természetvédelmi kincseink megőrzése is közös ügyünk, éppúgy közös cél, hogy társadalmainkban békében tudjunk egymással együtt élni. A biztonságos és boldog élethez mindkettőre szükségünk van.

A Greenpeace ezért megalakulása óta kiáll olyan társadalmi csoportok védelméért, amelyek hátrányos megkülönböztetésben részesülnek, akár származásuk, bőrszínük, vallásuk, szexuális irányultságuk, lakhatási gondjaik vagy fogyatékosságaik miatt. Mindannyiunknak joga van a tiszta, egészséges környezethez, a méltóságos élethez.