Rettferdig omstilling og grønne arbeidsplasser

Noe av det viktigste vi kan gjøre for klimaet i Norge, er å sørge for en rettferdig omstilling. Det vil si å flytte investeringer og arbeidsplasser fra forurensende til grønn industri mens arbeidsplasser, lokalsamfunn, menneskerettigheter og natur ivaretas.

En vindturbin reflekteres i et solcellepanel i Tyskland.
Aksjon mot Statoils planer om å starte leteaktivitet på Apollo-prospektet i Barentshavet, nær Bjørnøya.

Hvorfor vi trenger en grønn omstilling

Norsk økonomi er oljeavhengig. Store økonomiske og menneskelige ressurser er bundet opp i en sektor vi ikke lenger kan utvikle eller lene oss på. Det er bred enighet om at oljealderen nærmer seg slutten, men de største politiske partiene og oljeindustrien selv er ikke enige med FNs klimapanel og Det internasjonale energibyrået (IEA), som sier at det ikke er plass til noen nye olje- og gassfelt. Dette forsinker den nødvendige grønne omstillingen i Norge.

Mange tusen høykompetente arbeidsfolk er fanget på en arbeidsplass med en usikker framtid, og mange studenter utdannes til en bransje som vil legges ned i løpet av deres yrkesaktive liv. Norske oljearbeideres kompetanse og kunnskap er uvurderlig inn i utviklingen av nye, samt utvidelsen av eksisterende industrielle prosjekter. I en grønn omstilling må disse menneskene tilbys gode, trygge jobber i relevante sektorer. At så store ressurser låses til oljebransjen, gjør at andre næringer ikke slipper til. Dersom vi ikke får til en politisk styrt og rettferdig grønn omstilling, vil konsekvensen bli en fullstendig oljekræsj den dagen olje plutselig ikke er lønnsomt lenger.

Hvordan vi jobber for grønn omstilling

Siden 2014 har vi jobbet tett med andre miljøorganisasjoner, kirken og viktige deler av fagbevegelsen for en rettferdig, grønn omstilling. Vi har gått foran for å kreve at vi slutter å lete etter ny olje og gass, og heller prioriterer andre industrier. Gjennom blant annet konferansen Broen til framtiden jobber vi for at politikerne legger en konkret plan for en rettferdig omstilling og nye, grønne arbeidsplasser.

Det norske samfunnet og økonomien vår har gjennomgått store politisk styrte omstillinger på kysten tidligere. Norsk skipsfart fikk et voldsomt skudd for baugen da verden omstilte seg vekk fra seilskuter, som Norge hadde vært ledende i å bygge. Det tok 50 år før skipsfarten igjen blomstet i Norge, først med dampteknologi, og senere med moderne tankskip. Vi jobber både opp mot politikerne og fagbevegelsen for å sikre at det tar mindre enn 50 år å få til omstilling på kysten denne gang.

Greenpeace-aktivister demonstrerer utenfor Slottet i Oslo. Greenpeace krever mer støtte til den grønne energiomstillingen i stedet for til oljeindustrien.

Lær mer om sakene