Hav

Havet dekker mer enn to tredjedeler av jorda, er hjem for millioner av dyrearter, en viktig matkilde for flere milliarder mennesker og produserer over halvparten av jordas oksygen. Å beskytte livet i havet er avgjørende for å takle både natur- og klimakrisa.

© <a href="https://www.flaticon.com/free-icons/world-oceans-day" title="world oceans day icons">World oceans day icons created by Freepik – Flaticon</a>

2/3

av jorda er dekket av hav

© <a href="https://www.flaticon.com/free-icons/fishing" title="fishing icons">Fishing icons created by Victoruler – Flaticon</a>

3 mrd.

mennesker har havet som viktig matkilde

© <a href="https://www.flaticon.com/free-icons/oxygen" title="oxygen icons">Oxygen icons created by Freepik – Flaticon</a>

50 %

av jordas oksygen blir produsert i havet

© <a href="https://www.flaticon.com/free-icons/save-ocean" title="save ocean icons">Save ocean icons created by Freepik – Flaticon</a>

30 %

av havet må beskyttes innen 2030

En krabbe sitter fast i en plastkopp utenfor Filippinene.

Problemet

Forurensing fra plast og andre giftige stoffer, klimaendringer som gjør havet varmere og surere, samt overfiske og ødeleggelse av havbunnen, er blant de største truslene mot havet. Til tross for dette er i dag kun en liten andel av verdens havområder beskyttet mot menneskers destruktive aktiviteter.

Lær mer om sakene

Hva vi gjør

Forskerne er samstemte om at minst 30 prosent av havet må vernes innen 2030. I mange år har vi jobbet for at FN skal innføre en global havavtale som gjør det mulig å opprette marine verneområder. I 2023 ble FN-landene endelig enige om en avtale! Den er avgjørende for at vi skal klare å verne 30 prosent av havet. Vi jobber for at alle land skal ratifisere avtalen så fort som mulig, slik at den faktisk trer i kraft, og fortsetter arbeidet for at 30 prosent av havet blir vernet.

Vi jobber for en global plastavtale som bekjemper plastkrisen. Vi legger også press på selskaper som masseproduserer skadelig engangsplast som havner i havene våre, undersøker den industrielle fiskeindustrien og avslører skadelig og ulovlig praksis. Vi sprer fakta og produserer rapporter om den viktige rollen havet spiller på planeten vår.

Gjennom fredelige aksjoner protesterer Greenpeace mot destruktive aktiviteter som bunntråling og gruvedrift på havbunnen, og presser selskaper og myndigheter til å handle. Vi står sammen med lokale fiskere og fagforeninger for å stoppe overfiske og støtte lokalbefolkningens kamp for rettferdighet i fiskerisektoren. Vi drar på skipsekspedisjoner for å undersøke og dokumentere hvordan viktige leveområder for livet i havet blir ødelagt.

"Protect the Oceans"-projeksjon på Brooklyn Bridge i New York under de siste havforhandlingene.