Personvernerklæring

Personvernerklæring for givere til Greenpeace

OM OSS

Vi i Greenpeace mener vi har en grunnleggende plikt til å behandle og oppbevare dine personlige data på en sikker måte. Vårt mål er at du skal føle deg trygg når du mottar informasjon om vårt arbeid og støtter oss. Vi har utviklet denne personvernerklæringen for å hjelpe deg med å forstå hva vi gjør med dine data.

Greenpeace i Norge, organisasjonsnummer 979560540, er ansvarlig for innsamling av dine personlige data for Greenpeace. I mange tilfeller, slik som på våre nettsider eller gjennom våre ververe på gaten eller dør-til-dør, gjøres dette direkte av Greenpeace. Men i noen tilfeller kan dine data ha vært innsamlet på vegne av Greenpeace ved en tredjepart, som er engasjert av Greenpeace. Når dine data samles inn av en tredjepart på denne måten, er disse tredjeparter juridisk forpliktet til å behandle dine data utelukkende for de formål som uttrykkelig er spesifisert av Greenpeace.

I de fleste tilfeller vil Greenpeace bare be om navn, kontaktopplysninger, personnummer og betalingsopplysninger, slik at vi kan behandle dine bidrag og sende deg informasjon som er beskrevet nedenfor. Noen ganger kan vi be om utfyllende informasjon der det enten hjelper oss i vårt arbeid, eller hjelper oss med å holde vår kommunikasjon med deg så relevant som mulig, for eksempel om du har spesielle interesseområder eller ønsker å støtte bestemte formål.

Greenpeace vil aldri selge dine data til noen annen organisasjon eller til andre tredjeparter.

Greenpeace vil heller ikke dele eller utveksle dine data med noen annen organisasjon, eller til andre tredjeparter uten at vi har gjort dette klart på forhånd (f. eks. for det formål å rette en oppfordring til myndighetene). For å holde våre administrative kostnader lave bruker vi noen ganger tredjeparter til å behandle data. I disse tilfellene gir vi kun tilgang til data som er nødvendig for å håndtere prosessen, og aldri tillatelse til å bruke disse dataene til andre formål.

Hvis du har spesifikke spørsmål om hvordan Greenpeace behandler dine data, som ikke besvares i den følgende informasjonen, kan du skrive eller ringe til oss, Greenpeace, Pb. 33 Torshov, 0412 Oslo, telefonnummer 22 20 51 01, eller [email protected].

Denne personvernerklæringen gjelder for Greenpeace i Norge. Den gjelder ikke for noen andre, ikke-norske Greenpeace-organisasjoner eller andre organisasjoner som vi kan henvise deg til. Deres personvernerklæringer kan avvike fra vår, og vi oppfordrer deg til å studere disse før du gir dem dine opplysninger. Ved å gi dine data til Greenpeace, aksepterer du denne personvernerklæringen. Samtidig samtykker du til at Greenpeace kan samle inn, lagre og behandle dine personopplysninger på de måtene vi forklarer i denne erklæringen.

Greenpeace («vi», «vår», «oss»,) respekterer din («du», «deg», «dine») rett til personvern, og vi anerkjenner behovet du har for egnet beskyttelse og behandling av din personlige informasjon. Når vi samler inn og bruker dine personopplysninger og særskilte kategoridata, er det vi som er den databehandlingsansvarlige for den aktuelle lovens formål.

VIKTIGE BEGREPER

Personopplysninger er informasjon som kan brukes til å identifisere og/eller kontakte ett bestemt individ, som navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, etc., og omfatter også online-identifikatorer og lokasjonsdata som IP-adresser og mobile enhets-IDer.

En databehandlingsansvarlig er den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke hjelpemidler som skal brukes.

HVORDAN BRUKER VI DINE PERSONOPPLYSNINGER, OG HVORFOR?

Dine kontaktopplysninger

INFORMASJON: Vi samler inn og lagrer opplysninger som omfatter ditt navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse og personnummer.

HVORFOR SAMLER VI INN DETTE: Greenpeace bruker dine opplysninger på flere måter, som omfatter følgende.

Vi kan kontakte deg via post, telefon eller e-post. Du kontakte oss på adressen Greenpeace, Pb. 33 Torshov, 0412 Oslo, , eller ringe til oss på 22 20 51 01, eller sende oss e-post på [email protected] hvis du vil be oss om ikke å kontakte deg ved en eller flere av disse metodene. Våre e-poster vil alltid ha et alternativ for avmelding i bunnen av meldingen.

RETTSLIG GRUNNLAG FOR INNSAMLING AV PERSONOPPLYSNINGER: Når du velger å bli giver til Greenpeace, anser vi at det foreligger en kontraktsmessig og legitim interesse for å holde deg informert om betydningen og virkningen av ditt bidrag, og gi deg muligheten til å bli sterkere involvert med Greenpeace.

VIRKNINGEN AV IKKE Å GI INFORMASJON DERSOM DET ER ET JURIDISK ELLER AVTALEMESSIG KRAV: Hvis du ikke gir denne informasjonen til Greenpeace, vil vi ikke kunne behandle dine innbetalinger, eller holde deg informert om betydningen og virkningen av ditt bidrag.

Informasjon om behandling av innbetalinger

INFORMASJON: Hvis du velger å bli giver til Greenpeace, vil vi registrere og lagre dine relevante opplysninger inkludert kontohavers navn, bankens navn, kontaktopplysninger og kontonummer. Om du velger å bli giver via SMS, vil vi registrere og lagre relevante opplysninger inkludert navn og kontaktopplysninger. Hvis du gir Greenpeace et enkeltstående bidrag, vil vi registrere og lagre betalingsopplysningene. Så lenge du gir til Greenpeace, vil vi bevare relevant informasjon relatert til innbetalingen, slik at vi kan gi deg et fullstendig sammendrag av dine innbetalinger i fall du skulle kreve dette.

HVORFOR SAMLER VI INN DETTE: Greenpeace bruker denne informasjonen til å:

RETTSLIG GRUNNLAG FOR INNSAMLING AV PERSONOPPLYSNINGER: Når du blir giver i Greenpeace, anser vi at det foreligger en kontraktsmessig nødvendighet for å behandle og administrere dine innbetalinger til Greenpeace, og gi deg ditt foretrukne betalingsalternativ for enkeltstående bidrag.

VIRKNINGEN AV IKKE Å GI INFORMASJON DERSOM DET ER ET JURIDISK ELLER AVTALEMESSIG KRAV: Hvis du ikke gir denne informasjonen til Greenpeace, vil vi ikke kunne behandle dine bidrag til vår organisasjon.

Interesseinformasjon

INFORMASJON: Vi kan fra tid til annen komme til å sende deg undersøkelser for at vi skal forstå dine preferanser med hensyn til dine bidrag, og hvilken informasjon du ønsker å motta fra vår organisasjon. Så lenge du gir til Greenpeace, vil vi bevare relevant informasjon relatert til hva vi har sendt deg og dine svar på dette, slik at vi kan gi deg et fullstendig sammendrag av dine aktiviteter i tilfellet du skulle kreve dette.

HVORFOR SAMLER VI INN DETTE: Greenpeace bruker denne informasjonen til å:

RETTSLIG GRUNNLAG FOR INNSAMLING AV PERSONOPPLYSNINGER: Når du er en giver til Greenpeace, anser vi at det foreligger en legitim interesse for å finne frem til områder av spesiell interesse for deg, så vi kan sende deg mer informativ kommunikasjon om slike områder av særskilt interesse.

VIRKNINGEN AV IKKE Å GI INFORMASJON DERSOM DET ER ET JURIDISK ELLER AVTALEMESSIG KRAV: Det finnes ikke noe avtalemessig krav til denne typen informasjon.

HVORDAN HOLDER VI DINE PERSONOPPLYSNINGER OPPDATERT?

Du er velkommen til å kontakte oss ved å ringe 22 20 51 01 eller sende e-post til [email protected] så snart som mulig hvis dine personlige data endres, inkludert dine kontaktopplysninger. Som tidligere anført kan vi bruke tredjeparts tjenester som Palindrome til å sikre at vi har den nyeste oppdaterte kontaktinformasjonen til deg.

VIL VI DELE DINE PERSONOPPLYSNINGER MED ANDRE?

For å holde våre administrative kostnader nede, slik at mer av dine bidrag går direkte til vårt arbeid, bruker vi enkelte tredjeparter til å behandle data, slik som å oppdatere personopplysninger eller bidra til innsamlinger for oss. I alle slike tilfeller har disse tredjepartene bare tilgang til de data de trenger for å håndtere prosessen, og de har ikke tillatelse til å bruke data til andre formål. Vi har databehandlingsavtaler på plass med alle disse tjenesteyterne, som sikrer at de behandler dine personlige data i overensstemmelse med denne personvernerklæringen.

De følgende tredjepartene kan få tilgang til dine personlige data for de formålene som oppgis nedenfor:

Vi vil aldri selge, bytte eller låne ut dine personopplysninger til andre.

HVORDAN BRUKER VI INFORMASJONSKAPSLER?

Informasjonskapsler er små datafiler som lastes ned til din datamaskin (eller din mobiltelefon) fra nettsteder som du besøker. Informasjonskapsler inneholder informasjon som lar nettsteder gjenkjenne at du har besøkt nettstedet tidligere.

Vi bruker informasjonskapsler, i likhet med de fleste andre nettsteder, til å hjelpe deg med å få en best mulig opplevelse av ditt besøk. Noen av informasjonskapslene er nødvendige for at sidene på nettstedet skal fungere ordentlig – for eksempel er våre donasjonssider helt avhengige av dem. Andre informasjonskapsler lar oss forstå (via verktøy som Google Analytics) hvordan besøkende bruker nettstedet vårt, så vi kan forbedre det.

Vi bruker Optimonk for å vise personlig tilpasset innhold til besøkere, rette oppmerksomhet mot spesifikke kampanjer (via popup-vinduer og andre vinduer) eller for å lede besøkende til andre Greenpeace-sider. Disse handlingene kan utløses basert på brukernes atferd, for eksempel hvilke sider som er vist, klikk, scroll eller tid brukt på nettstedet. For dette formålet bruker OptiMonk informasjonskapsler i brukerens nettlesere og kan lagre anonymiserte data (f.eks. nettleserinformasjon, operativsystem, sidevisninger, varighet osv.). OptiMonk kan også lagre personlige data (f.eks. e-postadresse) gitt av brukeren under registrering i et skjema i et popup-vindu. Du kan blokkere databehandling av OptiMonk ved å velge å blokkere alle informasjonskapsler i nettleseren din, og slette alle informasjonskapsler som allerede er installert. I tillegg kan du også deaktivere tredjeparts informasjonskapsler på denne nettsiden.

Vi bruker også informasjonskapsler til å gjøre vår investering i online-annonsering så kostnadseffektiv som mulig, ved å spore virkningen av individuelle annonser. Slike informasjonskapsler er utstedt av tredjeparts tjenesteytere som vi har vurdert som sikre. Fra tid til annen vil vi vise annonser på andre nettsteder for personer som tidligere har besøkt våre nettsteder, og teknologien bak slike annonser er også basert på informasjonskapsler. Disse informasjonskapslene inneholder, i likhet med alle andre vi bruker, ingen informasjon som kan identifisere deg som person.

Alle nettlesere lar deg kontrollere hvilke informasjonskapsler du godtar, og hvilke du vil slette. Disse innstillingene finner du vanligvis i nettleserens meny for Innstillinger eller Preferanser. For nærmere informasjon om informasjonskapsler, henvises til www.allaboutcookies.org.

EUROPEISK ØKONOMISK SAMARBEIDSOMRÅDE

De data vi samler inn fra deg, vil vanligvis bli lagret innenfor det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS).

Hvis du derimot bor eller arbeider utenfor EØS, kan vi ha behov for å overføre dine persondata utenfor EØS for å fortsette korrespondansen med deg. Der dette gjelder, vil vi treffe alle rimelige tiltak for å sikre at dine data blir behandlet sikkert og i overensstemmelse med denne personvernerklæringen.

Vi kan også komme til å overføre data utenfor EØS dersom våre tjenestepartnere lagrer eller behandler data utenfor EØS. Når vi gjør dette, vil vi sikre at overføringen skjer til et land som er bundet av en beslutning fra EU-kommisjonen, eller på annen måte gjøres under omstendigheter der vi har sørget for at rimelige tryggingstiltak er på plass for å beskytte dine data etter den aktuelle lovgivning, til for eksempel inngå standardkontrakter som er godkjent i EU.

Lagringstid

Vi vil ikke lagre dine personlige data i lengre tid enn det som er nødvendig for den anvendelsen vi har skissert ovenfor, med mindre vi er påkrevet å lagre dine personlige data lenger for å overholde krav i lover og regelverk. Vi vil bevare all informasjonen som er beskrevet ovenfor i en periode på 24 måneder etter at du avslutter ditt giverforhold til oss.

Hvis du har gitt oss indikasjoner på at du er interessert i å testamentere en gave til Greenpeace, vil vi bevare dine kontaktopplysninger og et datasammendrag med din interesseinformasjon, slik at vi kan kommunisere med deg om å etterlate en testamentarisk gave.

KONTAKT OSS

Hvis du har noen form for spørsmål om denne personvernerklæringen, kan du kontakte oss skriftlig ved å sende brev til Greenpeace, Pb. 33 Torshov, 0412 Oslo, eller ringe oss på 22 20 51 01, eller sende e-post til [email protected].

Du kan kontakte vårt personvernombud på: [email protected], eller ved å ringe +46(0)72 537 1036

Hvis du er utilfreds med hvordan vi håndterer dine personlige data, setter vi pris på om du tar kontakt. Du kan selvsagt også varsle Datatilsynet, Postboks 8177, 0034 Oslo.

DINE RETTIGHETER

Lovverket om personvern gir deg bestemte rettigheter knyttet til informasjonen vi har om deg, som du kan utøve ved å kontakte oss på: Greenpeace, Pb. 33 Torshov, 0412 Oslo,eller ved å ringe oss på 22 20 51 01, eller sende oss e-post til [email protected], inkludert:

Det er noen unntak fra de ovennevnte rettighetene som er tillatt under den aktuelle lovgivning.

Vennligst merk at hvis du velger å utøve din rett til å få dine personlige data begrenset eller slettet, vil vi kanskje ikke kunne yte deg en komplett tjeneste.

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Personvernerklæring for Greenpeace sine støttespillere

OM OSS

Vi i Greenpeace mener vi har en grunnleggende plikt til å behandle og oppbevare dine personlige data på en sikker måte. Vårt mål er at du skal føle deg trygg når du mottar informasjon om vårt arbeid og støtter oss. Vi har utviklet denne personvernerklæringen for å hjelpe deg med å forstå hva vi gjør med dine data.

Greenpeace i Norge, organisasjonsnummer 979560540, er ansvarlige for all innsamling av dine data for Greenpeace. I mange tilfeller, som på vår nettsider eller når du snakker med våre frivillige på gaten, vil dette bli gjort direkte av Greenpeace. Men i noen tilfeller kan dataene dine samles inn på vegne av Greenpeace av tredjeparter som har blitt engasjert av Greenpeace. Når dataene dine samles inn av en tredjepart på denne måten, er disse tredjepartene juridisk bundet til å bare behandle dataene dine for de formål som Greenpeace uttrykkelig har bestemt.

I de fleste tilfeller vil Greenpeace bare be om navn og kontaktinformasjon for å kunne kommunisere med deg om vårt arbeid, be deg om å vurdere å donere til Greenpeace og sende deg informasjon som er beskrevet nedenfor. Noen ganger kan vi be om ytterligere informasjon, der det enten kan hjelpe oss i våre kampanjer eller hjelpe oss med å holde kommunikasjonen vår relevant for deg, for eksempel hvis du har spesifikke interesseområder for kampanjer.

Greenpeace vil aldri selge dine data til en annen organisasjon eller andre tredjeparter.

Greenpeace deler aldri eller bytter dataene dine med en annen organisasjon eller andre tredjeparter, med mindre vi har gjort det åpenbart foran (for eksempel med innlevering av en underskriftskampanje til regjeringen). For å holde våre administrative kostnader lave, slik at flere av våre giveres penger går til vårt arbeid, bruker vi noen tredjeparter til å behandle data, for eksempel til å drive innsamling av penger for oss. I alle disse tilfellene har disse tredjepartene bare tilgang til de dataene de trenger for å håndtere prosessen og har ikke tillatelse til å bruke de til andre formål.

Hvis du har noen spesifikke spørsmål om hvordan Greenpeace behandler dataene dine som ikke besvares i følgende opplysninger, kan du enten skrive, ringe eller sende oss en e-postmelding: Greenpeace, Pb. 33 Torshov, 0412 Oslo, ringe oss på 22 20 51 01 eller send e-postmelding til [email protected].

Denne personvernerklæringen gjelder Greenpeace i Norge. Det gjelder ikke for andre ikke-norske Greenpeace-organisasjoner eller andre organisasjoner som vi kan lede deg til. Deres personvernerklæringer kan variere, og vi oppfordrer deg til å lese gjennom disse før du sender inn informasjon. Ved å sende inn dataene dine til Greenpeace, aksepterer du denne personvernerklæringen og godkjenner at Greenpeace samler inn, lagrer og behandler informasjonen på de forklarte måtene.

Greenpeace («vi», «vår», «oss»,) respekterer din («du», «deg», «dine») rett til personvern, og vi anerkjenner behovet du har for egnet beskyttelse og behandling av din personlige informasjon. Når vi samler inn og bruker dine personopplysninger og særskilte kategoridata, er det vi som er den databehandlingsansvarlige for den aktuelle lovens formål.

VIKTIGE BEGREPER

Personopplysninger er informasjon som kan brukes til å identifisere og/eller kontakte ett bestemt individ, som navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, etc., og omfatter også online-identifikatorer og lokasjonsdata som IP-adresser og mobile enhets-IDer.

En databehandlingsansvarlig er den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke hjelpemidler som skal brukes.

HVORDAN BRUKER VI DIN PERSONLIGE INFORMASJON OG HVORFOR?

Dine kontaktopplysninger

INFORMASJON: Vi samler inn og lagrer din kontaktinformasjon, inkludert ditt navn og e-postadresse. Vi kan også samle inn adresse, telefonnummer eller fødselsdato.

HVORFOR SAMLER VI INN DET: Greenpeace bruker informasjonen din på en rekke måter som inkluderer følgende:

Vi kan kontakte deg via telefon eller e-postmeldinger. Du kontakte oss på adressen Greenpeace, Pb. 33 Torshov, 0412 Oslo, , eller ringe til oss på 22 20 51 01, eller sende oss e-post på [email protected] hvis du vil be oss om ikke å kontakte deg ved en eller flere av disse metodene. Våre e-poster vil alltid ha et alternativ for avmelding i bunnen av meldingen

RETTSGRUNNLAG FOR INNSAMLING: Når du velger å bli en støttespiller i Greenpeace, anser vi at det foreligger en legitim interesse for å holde deg informert om virkningen av dine handlinger, og for å få muligheten til å bli mer involvert med Greenpeace.

EFFEKTEN AV Å IKKE LEVERE INFORMASJON OM DET ER ET JURIDISK KRAV ELLER KONTRAKTFESTET KRAV: Ved å ikke gi denne informasjonen til Greenpeace, kan vi ikke behandle informasjonen, eller oppdatere deg om eller holde deg informert om betydningen og virkningen av din støtte.

Interesseinformasjon

INFORMASJON: Vi kan fra tid til annen sende deg undersøkelser for å forstå dine preferanser i forhold til informasjonen som du ønsker å motta fra organisasjonen. Mens du er en støttespiller i Greenpeace, vil vi beholde all relevant informasjon relatert til det vi har sendt deg og din reaksjon på det for å kunne tilby deg et fullstendig sammendrag av aktiviteten din i tilfelle du vil be om det.

HVORFOR SAMLER VI INN DET: Greenpeace bruker denne informasjonen til å:

RETTSGRUNNLAG FOR INNSAMLING: Ved å være en støttespiller til Greenpeace antar vi at du har en legitim interesse for at vi kartlegger områder av spesiell interesse for deg og sender deg mer informativ kommunikasjon om områder av spesiell interesse.

EFFEKTEN AV Å IKKE LEVERE INFORMASJON OM DET ER ET JURIDISK KRAV ELLER KONTRAKTFESTET KRAV: Det er ingen juridiske eller kontraktsmessige krav for denne informasjonen.

HVORDAN HOLDER VI DIN PERSONLIGE INFORMASJON OPPDATERT?

Kontakt oss ved å ringe oss på 22 20 51 01 eller ved å sende en e-postmelding til [email protected] så snart som mulig etter at det er endringer i dine personlige detaljer, inkludert din kontaktinformasjon. Som tidligere nevnt benytter vi også tredjepartsleverandører, for eksempel Palindrome, for å sikre at vi har den siste kontaktinformasjonen din.

HVORDAN BRUKER VI INFORMASJONSKAPSLER?

Informasjonskapsler er små filer som lastes ned på datamaskinen din (eller mobiltelefonen) fra nettsteder du besøker. Informasjonskapsler inneholder informasjon som gjør det mulig for nettsteder å gjenkjenne at du tidligere har brukt nettstedet.

Vi bruker informasjonskapsler, som de fleste nettsteder, for å hjelpe oss med å gi deg den beste brukeropplevelsen når du besøker nettstedet vårt. Noen informasjonskapsler er avgjørende for en jevn drift av nettstedet vårt, for eksempel er våre giversider avhengig av dem. Andre informasjonskapsler tillater oss å forstå (ved hjelp av verktøy som Google Analytics) hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt, slik at vi kan forbedre det.

Vi bruker også informasjonskapsler for å sikre at eventuelle investeringer vi foretar i nettbasert annonsering, er så kostnadseffektive som mulig, ved å spore hvor godt enkeltannonser virker. Disse informasjonskapslene er utstedt av tredjeparts tjenesteleverandører som vi har vurdert som sikre. Fra tid til annen vil vi vise annonser på andre nettsteder til folk som har besøkt nettstedet vårt før, og teknologien bak disse annonsene er også basert på informasjonskapsler. Disse informasjonskapslene, som med alle andre vi bruker, inneholder ikke informasjon som personlig kan identifisere deg.

Alle nettlesere lar deg kontrollere hvilke informasjonskapsler du aksepterer og som du sletter. Du vil vanligvis finne disse innstillingene under menyen Innstillinger eller Verktøy i nettleseren din. For mer informasjon om informasjonskapsler, se www.allaboutcookies.org.

DELER VI DIN PERSONLIGE INFORMASJON?

Vi benytter noen tredjeparter til å behandle data, for eksempel å oppdatere dine opplysninger eller til å samle inn penger for oss. I alle disse tilfellene har disse tredjepartene bare tilgang til de dataene de trenger for å håndtere prosessen og har ikke tillatelse til å bruke de til andre formål. Vi har databehandlingsavtaler på plass med hver av disse leverandørene, slik at de behandler dine personopplysninger i samsvar med denne personvernerklæringen

Følgende tredjeparter kan ha tilgang til dine personlige opplysninger til følgende formål:

Vi vil aldri selge, bytte eller låne ut dine personopplysninger til andre.

EUROPEISK ØKONOMISK OMRÅDE

De data som vi samler inn fra deg, vil vanligvis være lagret innenfor det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS).

Dersom du bor eller jobber utenfor EØS, må vi kanskje overføre dine personlige opplysninger utenfor EØS for å korrespondere med deg. Når dette gjelder, tar vi alle nødvendige skritt for å sikre at dataene dine behandles sikkert og i samsvar med denne personvernerklæringen.

Vi kan også overføre data utenfor EØS der våre tjenesteleverandører har verter, behandler eller lagrer data utenfor EØS. Når vi gjør dette, vil vi sørge for at overføringen er til et land som er omfattet av en beslutning fra Kommisjonen for Den europeiske union eller som ellers gjøres under omstendigheter der vi har satt passende sikkerhetstiltak, for å beskytte dataene dine i samsvar med den aktuelle lovgivning til for eksempel inngå standardkontrakter som er godkjent i EU.

Lagringstid

Vi vil ikke beholde dine personlige opplysninger lenger enn det som er nødvendig for de bruksområdene som er skissert ovenfor, med mindre vi er forpliktet til å beholde dine personlige opplysninger lenger for å overholde loven og eventuelle regulatoriske krav. Vi beholder all informasjon som er nevnt ovenfor i en periode på 12 måneder etter at du ikke lenger er en støttespiller.

KONTAKT OSS

Hvis du har noen spørsmål angående personvernerklæringen kan du kontakte oss: skriftlig til Greenpeace, Pb. 33 Torshov, 0412 Oslo, ved å ringe oss på 22 20 51 01 eller ved å sende e-postmelding til [email protected].

Du kan kontakte vårt personvernombud på: [email protected] eller ved å ringe +46(0)72 537 1036

Hvis du er utilfreds med hvordan vi håndterer dine personlige data, setter vi pris på om du tar kontakt. Du kan selvsagt også varsle kan du skrive til oss med bruk av kontaktopplysningene ovenfor, og/eller du kan varsle:

Datatilsynet, Postboks 8177, 0034 Oslo.

DINE RETTIGHETER

Lovverket om personvern gir deg Du har bestemte rettigheter knyttet til informasjonen vi har om deg under den aktuelle lovgivning, som du kan utøve ved å kontakte oss på: Greenpeace, Pb. 33 Torshov, 0412 Oslo,eller ved å ringe oss på 22 20 51 01, eller sende oss e-post til [email protected], inkludert:

Det er noen unntak fra ovenstående rettigheter som er tillatt i henhold til den aktuelle lovgivning.

Vær oppmerksom på at hvis du velger å utøve din rett til å få dine personlige data begrenset eller slettet, vil vi kanskje ikke kunne yte deg en komplett tjeneste.

(revidert 29-01-21)