Klimaendringer

FNs klimapanel er tydelig: Verden må kutte klimagassutslipp raskt hvis vi skal ha en levelig klode. Dyr, natur og mennesker merker allerede konsekvensene av et endret klima. Greenpeace krever handling fra politikerne, og du kan være med og legge press på dem.

Klimamarsj i Oslo.

>99 %

sannsynlig at klimaendringene er menneskeskapt

50 mill.

tonn CO2 slippes årlig ut i Norge

500 mill.

tonn CO2 slippes ut årlig når norsk olje og gass forbrennes i utlandet

Flom i Kenya

Problemet

Klimaendringene truer livet på jorda. Global oppvarming som følge av klimagassutslipp fra bruk av fossil energi er menneskehetens største utfordring.

Klimaforskerne har slått fast at verden allerede har funnet mer olje, kull og gass enn vi kan bruke om vi skal unngå de mest alvorlige klimaendringene. De som har minst ansvar for klimagassutslippene, rammes hardest av klimaendringene, og det haster å kutte klimautslipp. Likevel fortsetter norske politikere å tillate stadig mer oljeleting.

Lær mer om sakene

Hva vi gjør

Vi jobber for å stoppe nye forurensende, fossile energiprosjekter både i Norge og i utlandet.

Norges største klimaproblem er oljeproduksjonen vår. Derfor er det å stanse ny oljeleting på norsk sokkel det viktigste vi gjør for klimaet her i Norge. Greenpeace samarbeider med fagbevegelsen, ungdomspartier, ideelle organisasjoner og resten av miljøbevegelsen. Sammen presser vi politikere til klimahandling gjennom aksjoner, debatter, kampanjer, informasjonsspredning og møter.

I tillegg til vårt eget klimasøksmål som vi har klaget inn til menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg, deltar vi i, og støtter andre klimasøksmål i ulike land. Gjennom påvirkningsarbeid legger vi press på den norske regjeringen til å ta klima og miljø på alvor, kutte klimagassutslipp og være en ledende og ansvarlig aktør for en rettferdig grønn omstilling i en internasjonal kontekst.

Greenpeace aktivist deltar i demonstrasjon i Oslo i forbindelse med klimasøksmålet.