Greenpeace er en klima- og miljøvernorganisasjon og opererer i over 55 land med 25 uavhengige kontorer over hele verden. Disse nasjonale og regionale kontorene koordineres av Greenpeace International i Amsterdam. 

Hvert kontor ledes av et styre som igjen oppnevner en representant til Greenpeace sitt høyeste tilsynsorgan, Greenpeace International Board of Directors / Greenpeace sitt internasjonale råd

Representantene fra rådet (trustees/ tillitsvalgte) møtes årlig for å utnevne medlemmer til Greenpeace sitt internasjonale styre. Funksjonen deres er å bli enige om organisasjonens langsiktige strategier, bestemme Greenpeace Internationals årlige budsjettramme og ta beslutninger om åpning av nye Greenpeace kontorer. Greenpeace International på sin side har ansvaret for å blant annet utnevne en internasjonal generalsekretær som skal lede det daglige arbeidet. Akkurat nå er Greenpeace sin fungerende generalsekretær Mads Flarup Christensen. 

Her finner du mer informasjon om Greenpeace International

Greenpeace Norden

Greenpeace Norden ble etablert i 1999 gjennom en sammenslutning av de nasjonale Greenpeace-kontorene i Danmark, Sverige, Finland og Norge. Kontorene slo seg sammen for å øke gjennomslagskraft og effektivitet gjennom bedre nordisk samarbeid for klima og miljø. 

Greenpeace Norden støttes av rundt 140 000 privatpersoner. Totalt jobber cirka 124 ansatte på kontorene våre i Stockholm, København, Oslo og Helsinki. I tillegg har vi mange engasjerte og miljøvennlige frivillige som jobber med alt fra kontorarbeid til kampanjer for å bekjempe klimakrisen. Alle privatpersoner kan støtte Greenpeace. Vi tar derimot ikke imot offentlig støtte eller pengegaver fra næringslivsaktører.

Greenpeace er ikke en grasrotbevegelse i tradisjonell nordisk forstand. Organisasjonsformen vår, som stort sett ser lik ut på alle kontorer rundt om i verden, har sin opprinnelse i foreningstradisjonen til den engelsktalende kulturkretsen som Greenpeace oppsto fra. Denne måten å organisere arbeidet på gjør det enkelt for oss å ta viktige beslutninger raskt og ubyråkratisk. I likhet med andre innsamlingsorganisasjoner i Norden er Greenpeace helt åpen med sitt regnskap og kontrolleres av en autorisert regnskapsfører hvert år.

Styring og styre

Styring

Greenpeace Norden har 20 stemmeberettigede medlemmer som møtes årlig for å fatte vedtak i saker knyttet til årsberetningen, og for å velge styre og nye stemmeberettigede medlemmer. Ifølge vedtektene skal foreningens stemmeberettigede medlemmer velges slik at halvparten av dem er ansatte ved et av de andre Greenpeace-kontorene, mens den andre halvparten ikke er ansatt ved noe Greenpeace-kontor i det hele tatt. Vi etterstreber også å ha en jevn kjønnsfordeling. For å bli stemmeberettiget medlem må man være valgt av årsmøtet.

Her finner du vårt siste årsmøteprotokoll

Styre

Mellom årsmøtene er styret ansvarlig for Greenpeace sin virksomhet. Styrets viktigste oppgave er å tilsette og eventuelt avsette generalsekretæren. Generalsekretæren er ansvarlig for den løpende virksomheten i organisasjonen etter retningslinjer gitt av styret. Styret mottar ikke honorar, men jobber på frivillig basis.

Medlemmer av styret velges for en periode på tre år av gangen. Etter årsmøtet i mai 2022 sitter følgende seks personer i styret: Dan Hindsgaul (DK, formann), Andrea Cederquist (SE), Per Rosander (SE), Ingrid Skjoldvær (NO), Veikko Eranti (FI) og Carl -Henrik Monrad-Aas (SE).

Her finner du mer informasjon om styret vårt

Politisk profil

Greenpeace er politisk uavhengig og har ingen partipolitisk tilhørighet. Greenpeace utfordrer politikere, næringsliv og beslutningstakere for å skape et rettferdig samfunn i økologisk balanse.

Greenpeace Nordens siste årsrapporter

Greenpeace Nordics arbeid oppsummeres hvert år i årsrapporten. Årsrapporten finner du her.

     

     

Jobb i Greenpeace

Vil du bli med og utgjøre en forskjell for klima og miljø?

Greenpeace er en bevegelse av mennesker som er lidenskapelig opptatt av å forsvare naturens verden mot ødeleggelse. Det er ikke bare våre engasjerte frivillige og aktivister som hjelper oss med å oppnå denne visjonen, men også et team av dedikerte ansatte. 

Selve ryggraden i Greenpeace har alltid vært menneskene. Folk er vår superkraft. Vi er heldige nok til å være omgitt av lidenskapelige individer som jobber sammen for en grønnere verden og for å skape positiv forandring. Det vi alle har til felles, er et oppdrag for en grønnere og fredeligere framtid. Enten det er i rollen som ansatt, frivillig aktivist eller lærevillig praktikant, spiller alle en en viktig rolle i Greenpeace.

Vil du bli en del av Greenpeace? Se ledige stillinger her, eller les mer om å bli frivillig her.