Vårt hovedmål

Greenpeace sitt mål er å ivareta livet på jorda i all sin mangfoldighet. Vi er en uavhengig organisasjon som gjennom ikke-vold og kreative konfrontasjoner arbeider for å avsløre globale miljøproblemer og tvinge fram de nødvendige løsningene for en grønn og fredelig framtid.

Sammen er vi sterke

I møte med mektige land og selskaper mener vi man må sammen for å kjempe frem løsningene naturen, miljøet og klimaet trenger. Vi heier på de modige som handler på vegne av naturen, og vi inviterer folk til å bli med i kampen gjennom å gjøre både individuelle valg, men også gjennom å organisere seg sammen med oss og lokalsamfunnet sitt. Ved å stå sammen kan vi lykkes i kampen med å ta vare på naturen.

Uavhengighet

Vi sørger for å være uavhengige fra politiske og kommersielle interesser. Vi mottar av prinsipp ikke penger verken fra selskaper eller myndigheter i noe land. Og da mener vi ingen penger. Vi finansieres kun gjennom støtte fra enkeltpersoner og stiftelser. Uavhengigheten vår gir oss autoriteten vi trenger til å hamle opp med mektige krefter og få til reelle endringer.

Bli bedre kjent med Greenpeace

Greenpeace Verdier

Greenpeace Verdier

Greenpeace er mennesker verden over som kommer sammen og går fra ord til handling for å stanse global miljøødeleggelser og for å drive frem de løsningene verden trenger.

Greenpeace Historie

Greenpeace Historie

I 1971 seilte en gruppe aktivister mot øya Amchitka utenfor Alaska. Målet deres var å stoppe en atombombeprøvesprengning. Det var en reise som skapte en bevegelse, som siden den gang har skapt historie.

Greenpeace Aksjoner

Greenpeace Aksjoner

Greenpeace bruker ikke-vold og kreative konfrontasjoner for å avsløre globale miljøproblemer og tvinge fram de nødvendige løsningene for en grønn og fredelig framtid.

Vår Organisasjon

Vår Organisasjon

Vi er en uavhengig organisasjon, og tar av prinsipp ikke imot støtte fra selskaper og stater. Vi knytter sammen krefter i kampen for miljøet, og sørger for at vi sammen vinner.

Nyheter

Nyheter

Stortingsflertallet trosser folket om oljestøtte

by Greenpeace Norge

Respons Analyse har på oppdrag fra Greenpeace gjennomført en spørreundersøkelse om folks syn på krisepakkene til oljeindustrien og grønn omstilling. Undersøkelsen viser at flertallet støtter strengere klimatiltak, større krisepakker til…