Hva Greenpeace er

Greenpeace sitt mål er å ivareta livet på jorda i all sin mangfoldighet. Vi er en uavhengig organisasjon som gjennom 50 år har arbeidet for å avsløre globale miljøproblemer og tvinge fram løsninger for en grønn og fredelig framtid. Lær mer om Greenpeace som organisasjon, historien vår og målene våre, og om metodene vi tar i bruk for å stoppe klimaendringene og beskytte verdens hav, skoger og natur.

Flyfoto av en øy formet som et hjerte
Delfiner svømmer ved siden av Greenpeace-skipet Rainbow Warrior in New Zealand

Organisasjonen

Greenpeace sitt kontor i Norge ligger i Oslo. Vi har mange aktive frivillige samt lokalgrupper i de største byene i Norge. Hovedkontoret i Norden ligger i Stockholm. Greenpeace er politisk uavhengig og har ingen partipolitisk tilhørighet. Lær mer om Greenpeace som organisasjon og hvordan den er bygget opp, og se årsrapportene våre.

Finansiering

Greenpeace er en uavhengig miljøorganisasjon som av prinsipp ikke tar imot støtte fra myndigheter eller selskaper. Det betyr at støtten fra engasjerte privatpersoner er selve bærebjelken i Greenpeace, og er avgjørende for at vi skal kunne arbeide for å bremse klimakrisen og naturkrisen. Les mer om hvordan du kan støtte Greenpeace, og hvordan pengene brukes.

Person holder en telefon i hånden

Kontakt oss

Ønsker du å komme i kontakt med oss i Greenpeace Norge? Vi hjelper deg som er giver og har spørsmål om medlemskapet ditt, og deg som er interessert i å bli giver. Har du en pressehenvendelse, finner du også kontaktinformasjon på denne siden. Her finner du også svar på vanlige spørsmål om medlemskap og relaterte emner.

Vanlige spørsmål og svar om Greenpeace

Hva er Greenpeace?

Greenpeace er verdens største uavhengige miljøorganisasjon, med tilstedeværelse i 55 land. Vi bruker metoder som undersøkelser, forskning, lobbyisme, fredelige aksjoner og sivil ulydighet for å avsløre globale klima- og miljøproblemer og tvinge fram løsninger for en grønn og fredelig framtid.

Hva jobber Greenpeace for?

Greenpeace sitt mål er å ivareta livet på jorda i all sin mangfoldighet. Vi jobber for å tvinge myndigheter og selskaper til å ta ansvar for klima og miljø. Vi fremmer løsninger, forandring og handling, slik at vi kan ta vare på den sårbare planeten vår, for dagens og morgendagens generasjoner.

Hvem startet Greenpeace?

Gjennom et halvt århundre har vi aksjonert, forsket, avslørt og drevet politisk påvirkningsarbeid for å beskytte klima og miljø – og vunnet store grønne seire. 
Arbeidet vårt har bidratt til verne av sårbare og unike natur- og havområder, blant annet pingvinkolonier i Antarktis. Vi har presset Nestlé til å slutte å kjøpe palmeolje fra produsenter som raserer den indonesiske regnskogen. Vi har tvunget fossilselskaper til å ta ansvar for utslippene sine, som da vi vant en rettssak mot Shell i 2021. Retten fastslo at Shell må redusere klimautslippene sine med 45 prosent innen 2030, sammenlignet med 2019-nivå. Her i Norge fikk vi og andre miljøorganisasjoner i 2015 Stortinget til å vedta et kullkriterium som tvang Oljefondet til å begynne å selge seg ut av kullselskaper.

I nyere tid har vi bidratt til å få på plass en historisk global havavtale i regi av FN. Avtalen gjør det mulig å verne store deler av verdenshavene, slik forskere anbefaler. I 2022 klarte vi i Norge å stoppe verdens nordligste oljefelt, Wisting, fra å bygges. Dette er en stor seier for klima og for sårbare arter i Arktis. Her kan du lese mer om små og store Greenpeace-seire.

Hvem er leder i Greenpeace?

Frode Pleym er leder i Greenpeace i Norge. Danske Mads Flarup Christensen er fram til 1. januar 2024 innsatt som fungerende generalsekretær for Greenpeace International.

Er Greenpeace en bra organisasjon å støtte?

Greenpeace er verdens største uavhengige miljøorganisasjon. Av prinsipp tar vi ikke imot støtte fra myndigheter eller selskaper. Vi jobber for å beskytte skoger, hav og klima over hele verden, og gjennom de 50 årene vi har eksistert, har vi vunnet mange grønne seire. Som støttespiller i Greenpeace kan du stole på at bidragene dine utgjør en forskjell.

Hva gjør Greenpeace-aktivister?

Over hele verden jobber Greenpeace for å beskytte naturen og fremme bærekraftige løsninger. Men noen ganger fører ikke dialog fram, og vi kan stå overfor potensielt katastrofale miljøødeleggelser. Da bruker vi sivil ulydighet og fredelige protestaksjoner som en siste utvei.

Greenpeace-aktivister er vanlige mennesker som er opptatt av å skape en grønn og fredelig verden. Som Greenpeace-aktivist er man med på å konfrontere miljøforbrytelser eller klimaurettferdighet på fredelig vis. Aksjonene retter seg ofte direkte mot selskapene eller myndighetene som er ansvarlige for skaden, og aktivistene bruker kreative taktikker for å forstyrre driften og rette offentlighetens oppmerksomhet mot uretten som skjer.

Under og i forkant av en Greenpeace-aksjon er det mange forskjellige roller som må fylles. Aktivistene våre gjør en rekke forskjellige ting. Noen aktivister klatrer, noen padler i kajakk, og noen henger opp bannere. Greenpeace tilbyr opplæring, og alle som deltar, må gjennomføre kurs om grunnprinsippene for fredelig protest, og kurs i fredelige aksjoner. Vi gjør vårt ytterste for å gjøre aksjonene våre så tilgjengelige og inkluderende som mulig.