Hvorfor støtte Greenpeace?

Greenpeace er en uavhengig miljøorganisasjon. Vi mottar av prinsipp ikke støtte fra myndigheter, næringsliv eller politiske partier – arbeidet vårt er finansiert av vanlige folk som deg. Det betyr at vi står helt fritt til å konfrontere myndigheter og selskaper som er ansvarlige for miljø- og klimaødeleggelse.

Støtten din bidrar til det viktige arbeidet for verdens klima, hav og skog. I 50 år har Greenpeace vunnet seire for klima og miljø på alle kontinenter og verdenshav. Vi har avslørt miljøkriminalitet, utført banebrytende forskning, og presset noen av verdens mest forurensende selskaper til klimahandling. Med mennesker som deg om bord kan vi fortsette å utgjøre en forskjell.

Støtt Greenpeace

Hva støtten din går til

Slik jobber vi:

1. Vi undersøker og avslører

Gjennom undersøkelser avdekker vi hvem som er ansvarlig for miljøødeleggelser, og retter søkelys mot forhold somdysses ned. Vi bruker metoder som feltarbeid, satellittbilder, næringslivsanalyse og varslingsarbeid. Undersøkelsene våre gir oss harde fakta og bevisene vi trenger for å oppnå forandring. Undersøkelsene våre har blant annet bidratt til å få Royal Dutch Shell ut fra Arktis, få et forbud mot engelsk plastavfall i Malaysia, og bidratt til at et stort område i Arktis har forbud mot industrielt fiske.

2. Vi forsker

Alt av Greenpeace sitt arbeid baserer seg på fakta og informasjon fra forskning og undersøkelser. Kampanjene og retningslinjene våre støtter seg på arbeidet til forskere fra hele verden. The Greenpeace Research Laboratories er en del av forskningsenheten i Greenpeace. Med tilholdssted ved Universitetet i Exeter i Storbritannia bidrar laboratoriene våre med tverrfaglig vitenskapelig kompetanse og analyser til Greenpeace-kampanjer verden rundt. Over tid har vi bygget opp en omfattende database med forskningslitteratur som er en viktig ressurs og kilde til informasjon.

3. Vi påvirker

Gjennom lobbyisme oppfordrer og overtaler vi verdens ledere til å ta stegene som trengs for å beskytte planeten. Vi forsikrer oss om at kravene våre blir hørt av politikere og næringslivsledere, og vi oppfordrer dem på det sterkeste til å sette forslagene våre ut i livet. I Norge har vi møter med politikere for å bygge støtte for kampanjene våre, bidra til rapporter og høringer, spre kunnskap og organisere arrangementer. Globalt har vi kampanjer for å påvirke internasjonale bestemmelser og miljøvernkonvensjoner slik at de kan bli så sterke og ambisiøse som mulig.

4. Vi aksjonerer

Greenpeace har en lang tradisjon for fredelige aksjoner. Med aksjonene våre ønsker vi gjerne å framprovosere handling fra de som sitter med makt og ansvar. Skipsflåten vår gjør det mulig for oss å observere og gå til aksjon mot miljøforbrytelser verden rundt, også på avsidesliggende steder som er vanskelige å nå. Flere av aksjonene våre har bidratt til å skape grønne lovendringer og vern av sårbare områder. Prinsippet om ikkevold og sikkerhet står sentralt i alle aksjonene våre.

Hvordan fordeles støtten din?

Den økonomiske støtten din går til Greenpeace sine kampanjer.
I årsrapporten kan du se detaljene om hvordan vi bruker pengene du har gitt oss.

Slik kan du støtte Greenpeace

Støttespillere kan bidra økonomisk til Greenpeace sitt arbeid på mange ulike måter

Du kan gi månedlige bidrag gjennom Vipps eller Avtalegiro. Trekkdato for Vipps er den 1. hver måned, på AvtaleGiro trekkes du den 15. Hver måned.
Du kan melde deg på her. Du kan gi et engangsbidrag med kredittkort, Vipps eller overføre til konto 1594 0884559.

Vanlige spørsmål og svar

Her finner du svar på de vanligste spørsmålene vi får.

Hvordan kan jeg støtte Greenpeace økonomisk?

Du kan støtte arbeidet vårt på flere måter. Som støttemedlem betaler du månedlige bidrag gjennom Vipps eller Avtalegiro. Du kan også gi engansbidrag med kredittkort, gjennom Vipps eller overføre til konto 1594.08.84559. Bli månedlig giver eller gi et engangsbidrag her. Det er i tillegg mulig å testamentere en gave til arbeidet vårt.

Hvordan kan jeg støtte Greenpeace fast?

Du kan gi månedlige bidrag gjennom Vipps eller Avtalegiro. Trekkdato for Vipps er den 1. hver måned, på Avtalegiro trekkes du hver måned den 15. Du kan bli månedlig giver her.

Hvordan kan jeg gi et engangsbidrag?

Du kan gi et enangsbidrag med kredittkort eller Vipps på hjemmesiden her eller overføre til konto 1594.08.84559

Hvordan kan gi en jubileumsgave eller minnegave til Greenpeace?

Du kan gi en jubileumsgave eller minnegave på hjemmesiden vår her.

Hvordan testamenterer jeg en gave til Greenpeace?

Du kan lese mer om testamentariske gaver eller bestille gratis informasjonshefte om testamentariske gaver her.

Hvordan kan jeg gjøre endringer i giveravtalen eller i kontaktinformasjonen som dere har registrert?

Endringer kan gjøres ved å skrive e-post til giverservice på [email protected] eller ringe giverservice på 22 20 51 01. Endringer i faste beløp som betales med Vipps, kan du gjøre direkte i appen.

Hvordan finansieres arbeidet til Greenpeace, og hvordan brukes støtten min?

Vi mottar av prinsipp ikke støtte fra myndigheter, næringsliv eller politiske partier – arbeidet vårt er finansiert av vanlige folk. Støtten din går til kampanjene vi til enhver tid prioriterer, avhengig av hvor det er størst behov, og det er derfor ikke mulig å øremerke midlene. Videre er Greenpeace medlem av Innsamlingskontrollen, noe som betyr at det stilles krav til forsvarlig drift og at innsamlede midler skal gå til oppgitt formål. Les mer om Iinnsamlingskontrollen her.

Hvordan kan jeg avslutte giveravtalen?

Vi anbefaler at du sier opp ved å skrive en e-post til giverservice på [email protected] eller ringe giverservice på 22 20 51 01. Vi kan fortelle deg om det ligger framtidige betalinger på vent til å trekkes. Faste bidrag som betales med Vipps, kan også avsluttes direkte i appen, og Avtalegirobetalinger kan avsluttes ved at du sier opp Avtalegiroen i banken din.

Hvordan er Greenpeace sitt personvern?

Vi har gode sikkerhetsrutiner, to-trinnsløsninger og egne IT-ansatte for å påse at vi følger gjeldende regler for personvern. Se ellers personvernerklæringen vår her.

Hvordan kan jeg være sikker på at det var Greenpeace som ringte meg?

Telefonververne ringer fra en rekke forskjellige nummer, men du skal få treff på nummeret for ‘Greenpeace’ på Gule Sider. Kontakt ellers giverservice, enten på e-post [email protected] eller telefon 22 20 51 01, så undersøker vi nærmere for deg.

Hvordan kan jeg reservere meg mot ulike typer henvendelser fra Greenpeace?

Du kan reservere deg mot ulike typer henvendelser ved å kontakte giverservice på e-post [email protected] eller telefon 22 20 51 01. Dersom du vil melde deg av som mottaker av nyhetsbrev på e-post, så kan du klikke på lenken nederst i e-postutsendelsene.

Kan jeg få skattefradrag for gavene jeg gir til Greenpeace?

Du kan få fradrag for gavene dersom totalbeløpet for et kalenderår er 500 kroner eller mer. Fradraget er en del av det ordinære skatteoppgjøret og utføres av Skatteetaten. Greenpeace vil automatisk melde inn støtten din til Skatteetaten dersom vi har fødsels- og personnummeret registret. Støtten kommer da forhåndsutfylt under post for gaver til frivillige organisasjoner i skattemeldingen. Dersom du ikke har oppgitt fødsels- og personnummeret i tide til å få beløpet forhåndsutfylt, kan vi etterrapportere hvis du ringer oss og opplyser om hva fødsels- og personnummeret ditt her. Les mer om skattefradrag på Skatteetatens hjemmesiden.

Kan jeg få dokumentasjon på gavene jeg har gitt?

Dersom du har gitt 500 kroner eller mer totalt i løpet av et år, sender vi deg en årsoppgave i posten, dersom vi har adressen din og du har samtykket til at vi kan sende deg henvendelser i posten. Hvis du har gitt under 500 kroner i løpet av et år eller du ikke har samtykket til at vi kan sende deg informasjon i posten, sender vi deg dokumentasjon på oppfordring. Kontakt i så fall giverservice på e-post [email protected] eller på telefon 22 20 51 01.

Hvordan kan jeg reservere meg mot ulike typer henvendelser fra Greenpeace?

Du kan reservere deg mot ulike typer henvendelser ved å kontakte giverservice på e-post [email protected] eller telefon 22 20 51 01. Dersom du vil melde deg av som mottaker av nyhetsbrev på e-post, så kan du klikke på lenken nederst i e-postutsendelsene.

Hvilke vilkår gjelder for fastgiveravtaler?

En tidslinje med viktige grønne seire – takket være mennesker som deg!

Se denne tidslinjen i fullskjerm

Siste årsrapporter fra Greenpeace Nordic

Greenpeace Nordics arbeid oppsummeres hvert år i årsrapporten. Årsrapportene finner du her.