Natur

Naturmangfold, artsmangfold, biologisk mangfold, biodiversitet. Kjært barn har mange navn. Verdens naturmangfold sørger for at vi har en levende planet. Vår egen velstand er avhengig av en artsrik natur som er sunn og stabil.

En tukan i Pantanal, Brasil.
© <a href="https://www.flaticon.com/free-icons/species" title="species icons">Species icons created by Freepik – Flaticon</a>

8 mill.

arter anslås å finnes i verden

© <a href="https://www.flaticon.com/free-icons/fish" title="fish icons">Fish icons created by Freepik – Flaticon</a>

1 mill.

av verdens arter står i fare for å utryddes

© <a href="https://www.flaticon.com/free-icons/danger" title="danger icons">Danger icons created by Freepik – Flaticon</a>

21 %

av Norges arter er rødlistet,
altså sårbare eller truet

En hvalross hviler på den forsvinnende isen utenfor Lofoten.

Problemet

Ifølge FNs naturpanel har naturmangfoldet aldri før vært så truet som det er i dag. Verden er i en naturkrise og vi er på vei inn i «den sjette masseutryddelsen».

Menneskelig aktivitet truer eksistensen til én million dyr og planter på verdensbasis. I Norge er 21 prosent av artene sårbare eller truet av utryddelse.

Lær mer om sakene

Hva vi gjør

Greenpeace jobber opp mot politikere og næringsliv for å ta vare på verdens natur. Vi må ta vare på hav og skog, og vi må beskytte økosystemene i naturen. Vi støtter kravet om å verne 30 prosent av verdens landareal og 30 prosent av havet innen 2030.

Renny Bijoux fra Seychellene, en arktisk ambassadør med Nordpolens ekspedisjonsteam, vinker med en
'Save the Arctic' banner ved ankomst til Nordpolen.