Planeten vår er truet

Lær mer om de ulike sakene, løsningene vi jobber med og hvordan vi kan kjempe for en sunn planet sammen.

Jorda står overfor trusler mot miljøet, naturen og klimaet, som klimaendringer og naturødeleggelse. Disse truslene kan føre til mer ekstremvær, stigende havnivåer, tørke og utryddelse av arter. Det er heldigvis mulig å redusere truslene ved å bruke fornybare energikilder, verne hav og natur og støtte opp om bærekraftig landbruk og skogbruk. I tillegg til å sikre urfolks rettigheter er klimarettferdighet en del av løsningen. De som har bidratt minst til klimaendringene, som ofte er lavinntekts- og utviklingsland, blir hardest rammet av konsekvensene av klimaendringene. Vi må redusere urettferdigheten i verden og sikre at alle har mulighet til å leve et godt og bærekraftig liv.

Greenpeace jobber med en rekke viktige saker for klima, natur og miljø.

Et svart biltak stikker opp fra lysebrunt flomvann nærheten av Düsseldorf i Tyskland etter kraftig ekstremvær sommeren 2021

Klimaendringer

FNs klimapanel har gjort det klart at vi må redusere klimagassutslippene raskt for å sikre en bærekraftig framtid. Dyr, natur og mennesker merker allerede konsekvensene av klimaendringene i form av mer ekstremvær, økt havnivå og tap av biologisk mangfold.

Energi

Klimagassutslippene fra fossile energikilder som olje og gass fører til global oppvarming. Om vi skal bekjempe klimaendringene, må vi snarest stoppe all ny oljeleting, redusere produksjonen og omstille oss til fornybare energikilder.

Silhuetten av Totals Culzean-plattformerutenfor kysten av Aberdeen i Skottland foran en knall oransje solnedgang.
Bie på aprikosblomst i Østerrike

Natur

Vi er midt i en naturkrise. På grunn av menneskelig aktivitet dør dyr og planter ut i et raskere tempo enn noensinne. Bare siden 1970 har dyrebestander i gjennomsnitt krympet med 69 prosent. Vi må stanse naturtapet for å ta vare på det biologiske mangfoldet.

Hav

Havet er hjem for millioner av dyrearter, en viktig matkilde for milliarder av mennesker og produserer over halvparten av jordas oksygen. Å beskytte livet i havet er avgjørende for å takle både natur- og klimakrisa. Likevel er under to prosent av havet vernet.

Havskilpadde som svømmer nær havoverflaten i et blått hav
Ulovlig gruvedrift på urfolket yanomamis territorium i Brasil

Skog og landbruk

Skoger som Amazonas-regnskogen og regnskogen i Kongo ødelegges for kortsiktig profitt. Produksjonen av landbruksvarer er en hovedårsak til avskoging. Greenpeace mener at produksjonen og forbruket av kjøtt- og meieriprodukter må ned, og industrien legges om.

Forbruk

Den måten menneskene utnytter verdens ressurser på er ikke bærekraftig, og naturen greier ikke å fornye seg selv i det tempoet vi raserer den. Forbruket i Norge må ned, og vi må i større grad gjenbruke og resirkulere materialer.

Plastforurensning i Ghana