Forbruk

Høyt forbruk fører til miljøødeleggelse og urettferdighet. Vi må omstille oss bort fra bruk-og-kast mentaliteten og sikre en sirkulær økonomi som opererer innenfor planetens tålegrenser, og der gjenbruk og resirkulering står i sentrum.

Greenpeace-demonstrasjon mot søppelfylling og avfallsforbrenner i Lebanon.
© <a href="https://www.flaticon.com/free-icons/food-waste" title="food waste icons">Food waste icons created by Freepik – Flaticon</a>

1/3

av all mat som produseres i verden kastes eller går tapt hvert år

© <a href="https://www.flaticon.com/free-icons/freedom" title="freedom icons">Freedom icons created by Freepik – Flaticon</a>

50 mill.

voksne og barn lever i moderne slaveri

© <a href="https://www.flaticon.com/free-icons/electronics" title="electronics icons">Electronics icons created by pongsakornRed – Flaticon</a>

77 %

av verdens elektroniske avfall ble ikke samlet inn i 2019

Problemet

Det er avgjørende å gjøre verdens produksjon og forbruk mer bærekraftig for at vi skal kunne håndtere klimakrisen og ødeleggelsen av verdens naturmangfold.

Verdens forbruk av naturressurser er ikke bærekraftig. Overforbruket har en veldig ødeleggende effekt på planetens klima, miljø og natur. Matsvinn og plastforurensing er blant de største utfordringene. Det globale materielle fotavtrykket har økt med 70 prosent i perioden 2000-2017.

Lær mer om sakene

Hva vi gjør

Dagens økonomiske system er drevet av løgnen om at uendelig vekst både er mulig, bra og bærekraftig. Greenpeace ønsker å omstille vaner rundt forbruk og produksjon, slik at vi kan leve innenfor jordas tålegrenser. Vi er nødt til å endre hvordan selskaper og myndigheter samarbeider, og tjener penger på bekostning av planeten og mennesker. De må holdes ansvarlige for innvirkningen sin på klimaet og for tapet av biologisk mangfold.

Vi sikter mot intet mindre enn en transformasjon av hvordan vi ser verden og oss selv i den. Vi ønsker et skifte fra forbruk til deling, fra konkurranse til samarbeid. Kun ved å ta felles ansvar for hverandre, kan vi bygge en grønn og fredelig framtid.

Greenpeace har jobbet lenge for å få gjennom en sterk skoglov i EU som kan forhindre import av varer som har bidratt til avskoging og brudd på menneskerettigheter. I tillegg til at vi jobber for å spre bevissthet om kraften i bærekraftige valg. Fra hvordan du velger å reise til det du velger å kjøpe og spise – livsstilen din trenger ikke å skje på jordas bekostning.

Black friday demonstrasjon i København.