Nowa sprawa przeciwko Polsce w Trybunale Sprawiedliwości UE. Komisja Europejska chce, by polskie władze lepiej chroniły lasy i zapewniły obywatelom możliwość skarżenia w sądach planów wycinek

Komisja Europejska skierowała dzisiaj do Trybunału Sprawiedliwości UE sprawę przeciwko Polsce w związku z niewłaściwą ochroną lasów. Komisja zarzuca państwu polskiemu, że ochrona gatunkowa w polskich lasach nie spełnia wymagań stawianych przez prawo europejskie. Co więcej – osoby mieszkające w Polsce nie mają zagwarantowanego odpowiedniego dostępu do wymiaru sprawiedliwości, który pozwalałby im chronić te lasy. To m.in. efekt skargi skierowanej do KE przez Pracownię na rzecz Wszystkich Istot, WWF i Fundację Frank Bold. – Organizacje zrzeszone w koalicji Kocham Puszczę, Greenpeace i inne podmioty od lat zwracają uwagę na problemy podniesione dzisiaj przez Komisję. Czas zatrzymać destrukcję polskich lasów, w sposób, jaki od lat robią to leśni baronowie, bez oglądania się na kryzys ekologiczny i klimatyczny! – mówi Marta Grundland z Greenpeace Polska

W 2016 roku polskie władze zwolniły gospodarkę leśną z konieczności respektowania zasad ochrony określonych w unijnych dyrektywach ptasiej i siedliskowej. Zdaniem Komisji w oczywisty sposób zaburza to reżimy ochronne konieczne do odpowiedniej ochrony różnorodności biologicznej w krajach członkowskich Unii Europejskiej.

Gospodarka leśna i przychody koncernu Lasy Państwowe nie mogą być ważniejsze od zdecydowanie istotniejszych korzyści, jakie odpowiednia ochrona lasów stwarza dla ludzi, przyrody i klimatu – podkreśla Marta Grundland z Greenpeace Polska.

Komisja Europejska zwraca ponadto uwagę, że polskie prawo nie zapewnia obywatelkom i obywatelom możliwości domagania się przed sądem odpowiedniej ochrony lasów. Wynika to z faktu, że zgodnie z obecnymi przepisami, społeczeństwo nie może skarżyć do sądów podpisanych planów urządzenia lasu, czyli 10-letnich planów wycinek przygotowywanych przez leśników i zatwierdzanych przez ministra. – W ciągu dwudziestu lat poziom wycinek w polskich lasach wzrósł dwukrotnie. Systematycznie wycinane są najstarsze i najcenniejsze drzewostany np. w Bieszczadach, a wcześniej w Puszczy Białowieskiej. Kierownictwo koncernu Lasy Państwowe oraz kolejni ministrowie środowiska odmawiali osobom mieszkającym w Polsce prawa do domagania się przed sądami odpowiedniej ochrony najcenniejszych polskich lasów. Ta sytuacja musi się zmienić. Nie ma zgody na pogłębianie kryzysu ekologicznego i klimatycznego dla doraźnych korzyści. Czas na zmianę zasad ochrony polskich lasów i umożliwienie społeczeństwu obrony naszego wspólnego dobra! – dodaje Marta Grundland.

Puszcza Białowieska Działaj! ×