Kryzys energetyczny spowodowany brakami w dostawach gazu do krajów UE jest efektem opieszałości rządów w realizacji transformacji energetycznej. Gdyby liderki i liderzy polityczni wystarczająco ambitnie podeszli do kwestii rozwoju odnawialnych źródeł energii i podnoszenia efektywności energetycznej, nie byłoby konieczności awaryjnego wyłączania elektrowni i elektrociepłowni na węgiel. Ponowne włączenie zamkniętej elektrowni węglowej miało miejsce w Niemczech. Podobne plany mają Austria, Holandia i Francja.

– Włączenie elektrowni węglowej w Niemczech to działanie szkodliwe dla klimatu i bolesny symbol kryzysu niemieckiej transformacji energetycznej. Pomysły ponownego włączenia do systemu wyłączonych wcześniej elektrowni węglowych pojawiają się też w Austrii, Holandii i Francji. Jest to ewidentna porażka liderów politycznych, którzy nie potrafili podjąć odpowiedzialnych decyzji o prawdziwej transformacji sektora energetycznego w kierunku odnawialnych źródeł energii i podnoszenia efektywności energetycznej. Uzależnienie krajów Unii Europejskiej od paliw kopalnych, w tym od sprowadzanego z Rosji gazu, prowadzi z jednego kryzysu w drugi. Włączenie elektrowni węglowych, nawet jeśli czasowe, jest jak nalepianie plasterka na otwartą ranę, z której strumieniem leje się krew. Solidnym, bezpiecznym i długofalowym rozwiązaniem są szeroko zakrojone inwestycje w odnawialne źródła energii, podnoszenie efektywności energetycznej, budowę magazynów energii, rozwój energetyki prosumenckiej, poprzedzone wiążącymi decyzjami o odchodzeniu od spalania paliw kopalnych w ciągu najbliższych lat – powiedziała Katarzyna Bilewska z Greenpeace. 

Greenpeace od lat konsekwentnie postuluje możliwie najszybsze odejście od paliw kopalnych, które są wspólną przyczyną nakładających się na siebie obecnie kryzysów: cenowego, energetycznego oraz klimatycznego. Stawianie na inwestycje w OZE, termomodernizację, wymianę źródeł ciepła na te wykorzystujące energię odnawialną nie tylko może zapewnić nam niezależność energetyczną i wolność od importu paliw kopalnych, ale także doprowadzi w średnim i długim terminie do niższych rachunków za energię, poprawi jakość powietrza oraz wykreuje nowe miejsca pracy w gospodarce w sektorach z przyszłością. Włączenie elektrowni węglowych stoi w sprzeczności z taką strategią.