Nowe badania Greenpeace pokazują, że ze względu na wojnę w Ukrainie i kryzys energetyczny, koncerny naftowe podnoszą ceny paliw, notując tym samym wzrost dochodów1. Greenpeace wzywa rządy UE do opodatkowania nieoczekiwanych zysków i zbadania zmowy cenowej wokół paliw kopalnych. 

Tylko w marcu przemysł naftowy notował dzienny wzrost przychodów na poziomie 107 milionów euro, spowodowany podwyżką cen paliw. Klara Maria Schenk, działaczka na rzecz klimatu i transportu w Greenpeace, powiedziała: “Podczas gdy miliony Europejczyków borykają się z ekstremalnie wysokimi kosztami paliwa i energii, przemysł naftowy podnosi ceny, aby osiągnąć rekordowe zyski z powodu wojny i ciągłego kryzysu energetycznego. Wzrost cen ropy naftowej nie uzasadnia wzrostu cen w łańcuchu dostaw. Wzywamy rządy europejskie do położenia kresu bezwstydnej żądzy zysku z cierpień Ukrainy i do opodatkowania tych niemoralnych zysków. Dochody z tych podatków powinny być wykorzystywane do wspierania gospodarstw domowych o ograniczonych zasobach i przyspieszania transformacji sektora transportu zależnego od ropy do systemu służącego planecie i ludziom.”

Podczas gdy cena ropy naftowej w okresie od stycznia do marca w Unii Europejskiej wzrosła o około 90 groszy za litr w przeliczeniu z euro na złotówki, cena oleju napędowego na stacji benzynowej podrożała aż o 1,7 złotego za litr. Te znaczne marże wyraźnie pokazują, w jaki sposób przemysł naftowy wykorzystuje kryzys, podnosząc ceny w łańcuchu dostaw, podczas gdy cena produktu pierwotnego nie uległa tak znaczącej zmianie. 

Greenpeace wzywa rządy UE do opodatkowania dodatkowych zysków

W odpowiedzi na rosyjską inwazję na Ukrainę Komisja Europejska zezwoliła rządom na opodatkowanie krótkoterminowych zysków z sektora energetycznego2, ale w dużej mierze zignorowała sektor naftowy. Dotychczas tylko kilka krajów skorzystało z tego rozwiązania, ale skupiło się głównie na dodatkowych zyskach na rynku gazu i energii elektrycznej. Rządy UE muszą teraz rozszerzyć opodatkowanie zysków z kryzysu na przemysł naftowy.

Komisja Europejska i rządy muszą zbadać możliwe zmowy cenowe

Po rekordowym wzroście cen paliw w marcu Niemcy3 i Austria4 rozpoczęły dochodzenie w sprawie ewentualnych zmów cenowych. Od tego czasu Komisja Europejska przeprowadziła przeszukanie kilku przedsiębiorstw w Niemczech5, które do tej pory koncentrowały się wyłącznie na przedsiębiorstwach gazowych. Greenpeace wzywa również Komisję do zbadania niedawnego wzrostu cen oleju napędowego i benzyny rafinowanej w UE.

Transformacja przemysłu transportowego jest kluczowa w drodze do uniezależnienia od ropy

Komisja Europejska ma w maju przedstawić plan zmniejszenia uzależnienia Europy od rosyjskich paliw kopalnych (znany pod nazwą REPowerEU6), ale wstępny projekt całkowicie pomija sektor transportu, który zużywa dwie trzecie ropy naftowej w UE. Aby uwolnić Europę od uzależnienia od paliw kopalnych, UE musi podjąć działania mające na celu przyspieszenie dekarbonizacji sektora transportowego, począwszy od zaprzestania lotów krótkodystansowych i biznesowych, wspierać wykorzystanie alternatywnych połączeń kolejowych, promowania transportu publicznego i kolejowego oraz stopniowego wycofywania się z paliw kopalnych.

Podpisz petycję: CZAS SKOŃCZYĆ Z  KUPOWANIEM PALIW  KOPALNYCH OD  PUTINA

Czas odciąć się od węgla, ropy i gazu ziemnego, które okupione są krwią Ukrainek i Ukraińców.

Podpisuję!

Przypisy:

  1. https://greenpeace.at/assets/uploads/pdf/presse/Media_briefing_Greenpeace_the_Crisis_Profiteers_analysis.pdf
  2. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_151
  3. https://www.euractiv.com/section/politics/short_news/germany-investigates-suspected-gouging-of-petrol-prices/
  4. https://www.kleinezeitung.at/wirtschaft/6114601/Hohe-Spritpreise_Wettbewerbsbehoerde-startet-Untersuchung
  5. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_2202