Wadliwe przepisy, niewłaściwa kontrola oraz niewystarczająca liczba instalacji do utylizacji odpadów doprowadziły do serii pożarów miejsc magazynowania odpadów w całej Polsce. Od początku roku zanotowano ponad 80 takich pożarów. Często płonęły tworzywa sztuczne, opony i elektrośmieci. Greenpeace zlecił certyfikowanemu laboratorium Wessling Polska sp. z o.o. przebadanie próbek gruntu pochodzących z dwóch pogorzelisk – w Trzebini i Zgierzu. Zebrane próbki zawierały dramatycznie wysokie stężenia niebezpiecznych substancji, m.in. arsenu, ołowiu i kadmu.

Do pożaru w miejscu magazynowania odpadów w Trzebini, gdzie znajdowały się m.in. opony, doszło 27 maja br. Składowisko w Zgierzu, na którym były m.in. tworzywa sztuczne, płonęło dwukrotnie: 25 maja oraz 6 czerwca br. Specjalnie przeszkoleni aktywiści Greenpeace pobrali próbki gruntu, które zostały przesłane do akredytowanego przez Polskie Centrum Akredytacji laboratorium Wessling Polska sp. z o.o.

Badanie wykazało we wszystkich próbkach obecność wysokich zawartości arsenu, ołowiu, kadmu, cynku, miedzi i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA).

Podsumowanie i omówienie badań skażenia gruntu w Trzebini i Zgierzu

Wyniki badania skażenia gruntu w Trzebini i Zgierzu