Raport przygotowany przez dr Annę i dr Lech Krzysztofiaków dotyczy charakterystyki przyrodniczej oraz wprowadzonych zmian pod kątem występowania owadów zapylających na czterech obszarach zlokalizowanych na terenie Polski.

Informacje wykorzystane przy sporządzaniu Raportu pochodzą z badań własnych przeprowadzonych od maja 2020 do sierpnia 2021 roku w ramach akcji Adoptuj Pszczołę.

Pobierz raport w formacie PDF: Nowe miejsca do życia