Raport Greenpeace dowodzi, że wdrożenie rolnictwa ekologicznego na szeroką skalę jest jedynym rozwiązaniem problemu zmniejszania się populacji pszczół miodnych i innych owadów zapylających, które związane jest z obecnym modelem rolnictwa przemysłowego. Raport uwzględnia zarówno aktualną wiedzę naukową na temat rolnictwa ekologicznego, jak i doświadczenia rolników, przedsiębiorców ekologicznych i naukowców z całej Europy.

Raportowi towarzyszy również materiał filmowy zawierający świadectwa rolników i naukowców, którzy potwierdzają, że techniki rolnictwa ekologicznego są z powodzeniem stosowane w całej Europie, rozmowy przeprowadzone także z rolnikami z Polski.

Pobierz raport: Przyszłość pszczół. Świat bez pestycydów – w stronę rolnictwa ekologicznego

Zbuduj hotel dla zapylaczy

Wybierz jeden z trzech modeli i stwórz swój pierwszy domek dla dzikich pszczół i innych owadów zapylających!

Działaj!